Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler
 6. Gå till lista med kortkommandon

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Våra webbplatser |
   
 3. Koncernens webbplatser |
   
 4. Beställ material |
 5. Kontakta oss |
 6. Sitemap |
 7. Hjälp
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Om oss

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Sanofi i Sverige

Sanofi är ett forskande hälso- och sjukvårdsföretag med stark europeisk bas och en del av svensk sjukvård. Med vårt globala och lokala engagemang för folkhälsa är det naturligt med dialog med sjukvården och samhället. God hälsa är en förutsättning för välfärd och tillväxt.

 

Sanofi i Sverige har ca 100 anställda fördelat på funktioner inom kliniska studier, marknadsföring och information.   
 
Huvuddelen av vår affärsverksamhet är inriktad på marknaden för receptbelagda läkemedel och i Sverige har vi inriktat oss på fem stora behandlingsområden:

 • Diabetes/Metabolism
 • Kardiologi/Trombos 
 • Onkologi
 • Centrala nervsystemet
 • Internmedicin
 • Vaccin

Vikten av information och utbildning

För oss på Sanofi är det viktigt att kunna ge information om våra läkemedel. På vår avdelning för medicinsk information svarar vi på frågor som rör våra produkter från såväl sjukvården, apotek som patienter. 

Vi bistår även med information genom läkemedelskonsulenter, utbildningar, undervisning via olika hjälpmedel, fakta- och informationsblad till patienter samt informationssajter på internet.

Samarbetspartners

Sanofi samarbetar inom utvalda områden med patientorganisationer i syfte att öka kunskapen om olika terapiområden. För att öka medvetandet och bekämpandet av svåra sjukdomar samarbetar vi även med hjälporganisationer som till exempel Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Läs mer om våra samarbetspartners.

Uppdaterad: 23 januari 2017

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!