Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler
 6. Gå till lista med kortkommandon

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Våra webbplatser |
   
 3. Koncernens webbplatser |
   
 4. Beställ material |
 5. Kontakta oss |
 6. Sitemap |
 7. Hjälp
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Forskning och utveckling

Kontakta oss

Medicinsk information

Tfn. : (+46) 08-634 50 00
E-mail: infoavd@sanofi.com

Innehåll :

Forskning och utveckling

Sanofi är idag ett av världens ledande läkemedelsföretag med en forskningsbudget på 4,4 miljarder Euro år 2010. I september 2011 fanns 65 substanser inom den kliniska utvecklingen, varav 16 befann sig inom Fas III eller var inlämnade till myndigheterna för ansökan om godkännande för försäljning.

 

Varför är det viktigt med klinisk forskning och utveckling?

”En stark klinisk forskning är förutsättningen för en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen” (Pressmeddelande från Socialdepartementet 2009)

Den kliniska forskningen möjliggör att nya rön snabbt omsätts i klinisk behandlingspraxis så att svenska patienter tidigt kan få del av nya läkemedel och behandlingsmetoder och det leder i slutändan till ökad hälsa.

Läkemedelsutveckling – de små stegen

 

Det tar i genomsnitt mellan 12 och 15 år att forska fram och utveckla ett nytt läkemedel. Det kräver mer och mer resurser pga ökade krav framför allt från myndigheter, och blir därmed allt dyrare. Forskningen och utvecklingen har genomgått stora förändringar sedan Sir Alexander Fleming 1928 delvis av en slump upptäckte de antibakteriella effekterna hos penicillin. Idag baseras forskningen på mycket sofistikerad teknik inom flera ämnesområden såsom kemi, biologi och genteknologi.

Det läkemedelsföretag som har tagit patent på en substans har oftast investerat flera miljarder kronor under utvecklingen. När patentet löper ut (normalt efter 20 år) har andra läkemedelsföretag rätt att tillverka och marknadsföra kopior under ett annat namn. Dessa kallas för generiska läkemedel.

Uppdaterad: 02 april 2012

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!