Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Patienter & Allmänhet

Kontakta oss

Medicinsk information

Tfn. : (+46) 08-634 50 00
E-mail: infoavd@sanofi.com

Innehåll :

Våra läkemedel A-Ö

Viktigt

Denna information är ämnad för medborgare i Sverige.

 

I vår produktportfölj har vi flera läkemedel som är ledande inom sina respektive områden.

 

A

ACT-Hib

Aldurazyme

Allegra (fexofenadin)

Allegra lindrar symptom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon. Förhindrar frisättningen av ämnen som ger allergiska symptom, t ex histamin. Effekt börjar inom en timme. Kvarstår i 24 timmar. Vuxna och barn från 12 år.

Amaryl® (glimepirid)

Blodsockersänkande tablett för behandling av diabetes typ 2.

Apidra® (insulin glulisin)

Snabbverkande måltidsinsulin för behandling av diabetes.

Aprovel® (irbesartan)

Aprovel används vid behandling av högt blodtryck (hypertoni) och dessutom för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med nedsatt njurfunktion, påvisad i laboratorieprov.

Arava® (leflunomid)

Arava används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller med aktiv psoriasisartrit.

Atrovent® Nasal 21 microgram/dos (ipratropiumbromid)

Används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar). Minskar snuvan inom 15 minuter.

Atrovent® Nasal 42 microgram/dos (ipratropiumbromid)

Atrovent Nasal minskar nässekretionen, speciellt när sekretionen är högre än normalt, t ex vid rinnsnuva. Atrovent Nasal används för rinnsnuva vid förkylning.

Aubagio

Aubagio används för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS)


B

Bisolduo®

Bisolduo® är en medicinteknisk produkt som används för att bryta den onda cirkeln med halsbesvär och rethosta genom att lugna den irriterande slemhinnan i mun och svalg. Detta bidrar till att minska symtom på rethosta och att lugna hostreflexen.

Bisolvon® (bromhexin)

används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem. Bisolvon anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.


C

Caprelsa

Cerdelga

Cerezyme

Cerubidin® (daunorubicin)

Cerubidin är ett cellgift som används vid behandling av akut leukemi (blodcancer).

Cervagem® (gemeprost)

Cervagem används vid avbrytande av graviditet i samband med abort.

Claforan® (cefotaxim)

Claforan är ett antibiotikum som tillhör gruppen cefalosporiner. Claforan används vid bakteriell lunginflammation, övre urinvägsinfektion, allvarliga infektioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm, akut inflammation i hinnorna kring hjärnan och ryggmärgen, infektioner i bukhålan, svåra hud- och mjukdelsinfektioner, genitala infektioner orsakade av gono­kocker. Claforan används även förebyggande inför operation vid tjock- och ändtarmskirurgi.

CoAprovel® (irbesartan och hydroklortiazid)

Används för att behandla högt blodtryck, då behandling med enbart irbesartan eller hydroklortiazid ej givit tillräcklig kontroll av blodtrycket.

Cordarone® (amiodaron)

Cordarone används för att behandla svåra störningar av hjärtrytmen och när andra läkemedel ej varit verksamma eller kan användas.

Corotrop® (milrinon)

Corotrop används vid behandling av svår akut hjärtsvikt. Ges enbart av sjukvårdspersonal.


D

Daonil® (glibenklamid)

Blodsockersänkande tablett för behandling av diabetes typ 2.

Ditropan® (oxybutynin)

Ditropan används vid behandling av kraftiga eller täta urinträngningar med eller utan urinläckage. Ditropan används också vid urininkontinens orsakad av skador på nervsystemet.

Dulcolax®

Används vid tillfällig förstoppning. Finns som tabletter med en effekt kommer inom 6-12 timmar, eller som suppositorier (stolpiller) där effekten vanligtvis kommer inom 20 minuter.

Dulcogas®

Dulcogas® är en medicinteknisk produkt som motverkar uppblåsthet och förebygger gasbesvär i magen. Dulcogas® består huvudsakligen av simetikon, ett medel som reducerar ytspänningen av luftbubblorna, vilket får dem att brytas ner till mindre bubblor i magen. Därmed kan de passera lättare genom mag-tarmkanalen.

DulcoSoft®

DulcoSoft® är en medicinteknisk produkt som behandlar symtom på hård mage (förstoppning) och gör avföringen mjukare. DulcoSoft® består av makrogol 4000, vilket är ett osmotiskt tarmreglerande medel som mjukar upp avföringen.

DulcoSoft® medicinteknisk produkt klass IIa (pulver) och klass IIb (oral lösning).

Durbis®/Durbis® Retard (disopyramid)

Durbis/Durbis Retard används förebyggande och som behandling mot vissa rubbningar i hjärtrytmen (och tillhör läkemedelsgruppen antiarytmika).


E

Ergenyl® / Ergenyl® Retard (valproat)

Ergenyl och Ergenyl Retard används för behandling av epilepsi.
Ergenyl Retard även för behandling av maniska episoder, underhålls- eller profylaktisk behandling av bipolär sjukdom som inte svarar på eller tolererar litium.

Den 12 december 2014 skickades ett brev till hälso- och sjukvårdspersonal för att informera om viktig ny information och förstärkta varningar avseende säkerheten av läkemedel som innehåller valproat (natriumvalproat, valproinsyra, seminatriumvalproat och valpromid) efter slutförande av en översyn som omfattar hela Europa. I samband med det så togs ett utbildningsmaterial fram för att informera förskrivare och patienter om de risker som är förknippade med användning av valproat hos flickor, fertila kvinnor och gravida kvinnor. Utbildningsmaterialet ger uppdaterad information om risken för störningar av nervsystemets utveckling hos barn till kvinnor som har tagit valproat under graviditeten utöver den kända risken för medfödda missbildningar hos exponerade barn. På initiativ av Sanofi finns även ett patientkort som kan delas ut till patienter som behandlas med Ergenyl eller Ergenyl Retard.

Evoltra (klofarabin)

Evoltra är ett cytostatikum som används vid behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn, ungdomar och unga vuxna upp till 21 år.


F

Fabrazyme

Fasturtec® (rasburikas)

Vid cytostatikabehandling förstörs cancerceller vilket leder till stora mängder urinsyra i blodomloppet. Fasturtec gör så att urinsyra lättare kan avlägsnas från kroppen via njurarna.

Flagyl® (metronidazol)

Flagyl används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier).

Fludara (fludarabin)

Fludara är ett cytostatikum som används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-KLL), hos patienter med tillräcklig produktion av friska blodkroppar.


G

Gensumycin® (gentamicin)

Gensumycin är ett antibiotikum som används vid behandling av infektioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm. Gensumycin används även vid infektioner i bukhålan och inflammation i hjärtats klaffar.

Gericomplex®

Gericomplex® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som innehåller multivitaminer, mineraler och ginseng G115.

Granocyte® (lenograstim)

Granocyte stimulerar bildningen av en typ av vita blodkroppar som har betydelse vid infektioner och används vid förebyggande av infektioner hos patienter som behandlas med cellgifter eller genomgår benmärgstransplantation.

H

Hexyon


I

Imovax Polio

Insuman® Basal (insulin human)

Medellångverkande insulin för behandling av diabetes.

Insuman® Comb 25 (insulin human)

Mixinsulin (blandning av medellångverkande insulin kombinerat med kortverkande insulin) för behandling av diabetes.

Insuman® Infusat (insulin human)

Kortverkande insulin som utvecklats speciellt för användning i portabla insulinpumpar vid behandling av diabetes.

Insuman® Rapid (insulin human)

Kortverkande insulin för behandling av diabetes.


J

Jevtana (cabazitaxel)

Jevtana tillhör en grupp läkemedel som kallas "taxaner" som används vid cancerbehandling och verkar genom att hämma celltillväxten och celldelningen. Jevtana används vid behandling av prostatacancer som har fortskridit efter du har erhållit annan kemoterapi.


K

Ketek® (telitromycin)

Ketek används för att behandla infektioner i hals, bihålor och luftrör.

Klexane® (enoxaparinnatrium)

Klexane används för behandling av blodpropp och i förebyggande syfte, då risken för blodpropp är ökad, t ex vid operation, till tillfälligt sängbundna patienter eller vid dialysbehandling. Klexane används också vid behandling av djupa proppar i venerna (ventromboser) och i lungorna (lungemboli) samt instabil kranskärlssjukdom.

Kwai®

Kwai kosttillskott är vitlökstabletter som innehåller en standardiserad mängd Alliin, till skillnad mot färsk vitlök. Tabletten är dragerad 60 gånger för att minimera lukt.


L

Lantus® (insulin glargin)

Långverkande insulin för behandling av diabetes.

Lasix® Retard (furosemid)

Vätskedrivande medel för behandling av ödem (vätskeansamling) och högt blodtryck.

Laxoberal®

Används vid tillfällig förstoppning. Laxoberal® kan blandas med mat eller dryck och dosen kan anpassas individuellt. Effekten kommer inom 6-12 timmar.

Lemtrada

Lemtrada används för vuxna patienter med aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar

Behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Allergisk ögoninflammation i bindehinnan, s k konjunktivit. Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären börjat.

Lomudal® G.I. (natriumkromoglikat)

För behandling av födoämnesallergi.

Lomudal® (natriumkromoglikat) inhalationspulver

Inflammationshämmande medel för inhalation vid astma.

Lomudal® Nasal (natriumkromoglikat)

Inflammationshämmande medel vid allergisk rinit (snuva).

Lyxumia® (lixisenatid)


M

Mucoangin®

Används för att lindra smärta vid milda till måttliga symtom på akut halsont. Mucoangin® har en snabbt insättande effekt som varar i minst 3 timmar. Sugtabletten verkar lokalbedövande i gom och svalg. Mucoangin® minskar även rodnaden i halsen. Mucoangin® finns i smakerna Mint och Citron.

Mucohelix®

Används för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem hos vuxna, ungdomar och barn äldre än 2 år. Den aktiva substansen är extrakt av murgröna (Hedera helix L.) Ta Mucohelix® när du önskar ett naturligt alternativ för att behandla slemhosta hos dig själv eller ditt barn.

Myozyme

Mesasal® (mesalazin)

Medel för lokalbehandling vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

Mozobil (plerixafor)

Mozobil är ett immunstimulerande medel, som används för att underlätta insamlingen av blodstamceller inför en transplantation hos patienter med lymfom och multipelt myelom.

Multaq® (dronedaron)

Tablett för behandling av förmaksflimmer.

Myocrisin® (natriumaurotiomalat)

Myocrisin är ett inflammationshämmande läkemedel och används vid reumatiska sjukdomar.

Mytelase® (ambenon)

Mytelase används vid behandling av Myasthenia gravis (svårartad muskelsvaghet) som är en kronisk nervsjukdom.


N

Nasacort® (triamcinolonacetonid)

Nasacort är en nässpray som används för att dämpa allergisk inflammation i näsan och motverkar allergiska symtom som nästäppa, rinnsnuva, klåda och nysningar.

Nozinan® (levomepromazin)

Nozinan används vid schizofreni, mani och vissa andra psykotiska tillstånd, vid paranoida tillstånd samt vid svåra smärttillstånd.


O

Orudis® (ketoprofen)

Används vid reumatiska sjukdomar samt vid menstruationssmärtor och andra typer av smärta.

Orudis® gel (ketoprofen)

Orudis gel är ett utvärtes medel med smärtstillande och inflammationsdämpande effekt och används vid muskel- och ledskador, tex sportskador.

Orudis® Retard (ketoprofen)

Används vid reumatiska sjukdomar.


P

Panocod® (paracetamol och kodein)

Panocod är ett smärtstillande medel som används vid värk och smärttillstånd av varierande ursprung.

Pentacarinat® (pentamidin)

Pentacarinat är ett medel mot protozoer (encelliga organismer) och som används förebyggande och vid behandling av lunginflammation orsakad av Pneumocystis carinii (PCP).

Plaquenil® (hydroxiklorokin)

Plaquenil används vid behandling av vissa inflammatoriska sjukdomar som kronisk ledgångsreumatism och även vissa former av ljusframkallade hudutslag.

Plavix® (clopidogrel)

Förebygger nya blodproppar efter hjärtinfarkt eller stroke samt vid benartärsjukdom.

Praluent

Primperan® (metoklopramid)

Primperan används för behandling av nedsatt rörelseaktivitet i mag-tarmkanalen samt mot illamående och kräkningar.

Propavan® (propiomazin)

Sömnmedel vid olika sömnrubbningar.


R

Renvela (sevelamerkarbonat)

Renvela används för att kontrollera fosfatnivåerna i blodet hos vuxna dialyspatienter. Renvela används även för behandling av förhöjda fosfatnivåer i blodet (serumfosfor ≥1,78 mmol/l) hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom och som inte får dialys.

Resonium® (natriumpolystyrensulfonat)

Vid för höga halter av kalium i blodet.

Rifadin® (rifampicin)

Rifadin är ett läkemedel som motverkar tuberkelbakterien. Rifadin skall alltid kombineras med annat tuberkulosmedel.

Rilutek® (riluzol)

Rilutek används till patienter med ALS (amyotrofisk lateralskleros).


S

Sabrilex® (vigabatrin)

Sabrilex hjälper till att kontrollera olika former av epilepsi.

Selsun® (selensulfid)

Medicinskt schampo mot mjäll och seborré.

Stamaril

Stilnoct® (zolpidem)

Stilnoct används som sömnmedel vid olika former av sömnstörningar, som svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller för många nattliga uppvaknanden.

Suliqua (Insulin glargin & lixisenatid)

Suprecur® (buserelin)

Suprecur används för att minska tillväxten av endometrios ("öar" av slemhinna från livmodern spridda i bukhålan) och för att lindra symtomen, t ex smärta. Suprecur används också vid förbehandling inför provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering).

Suprefact® Depot (buserelin)

Suprefact Depot används för behandling av avancerad hormonberoende prostatacancer. Suprefact Depot 6,3 mg används även för behandling av för tidig pubertet.

Suprefact® Injektionsvätska (buserelin)

Suprefact injektionsvätska används för behandling av avancerad hormonberoende prostatacancer.

Surlid® (roxitromycin)

Surlid används för behandling lunginflammation och klamydiainfektioner i underlivet, inflammationer i öron, halsmandlar och svalg samt hud- och mjukdelsinfektioner.


T

Targocid® (teikoplanin)

Targocid är ett antibiotikum som används till vuxna och barn (inklusive nyfödda spädbarn) för att behandla bakteriella infektioner i t ex hud, lungor, urinvägar.

Tavanic® (levofloxacin)

Tavanic används för behandling av infektioner i bl a lungor, njurar, prostata och hud samt vid bakterier i blodet hos patienter med urinvägsinfektion.

Telfast® (fexofenadin)

Ett antihistamin och används för symtomlindring vid säsongsbunden hösnuva (allergisk rinit). Högre styrka (180 mg) krävs för att lindra symtom som förekommer vid långvariga allergiska hudreaktioner (kronisk idiopatisk urtikaria).

Tetravac

Theralen® (alimemazin)

Theralen används vid orostillstånd och sömnstörningar hos barn och vuxna. Beteenderubbningar hos barn (över 2 år). Kräkningar hos barn (över 2 år). Klåda och allergier. Theralen används även som lugnande medel före narkos.

Thymoglobuline (kanin anti-humant tymocyt-immunglobulin)

Thymoglobuline används för att behandla en akut avstötningsreaktion efter njurtransplantation, när andra läkemedel inte räcker till.

Thyrogen

Tilavist® (nedokromil)

Används vid pollenutlöst allergisk inflammation i ögats bindehinna, sk konjunktivit.

Toujeo (Insulin glargin)

Triatec® (ramipril)

Triatec används för att behandla högt blodtryck, minska risken för hjärtinfarkt eller stroke, minska eller skjuta upp försämring av njurproblem eller behandla hjärtsvikt.

Typhim Vi


V

Vaxigrip


X

Xatral® OD (alfuzosin)

Behandling av symtom vid godartad prostataförstoring.


Z

Zaltrap® (aflibercept)

Zaltrap innehåller den aktiva substansen aflibercept, som är ett protein som blockerar tillväxten av nya blodkärl inom tumören. Zaltrap i kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi är indicerat för vuxna patienter med metastatisk kolorektal cancer (MCRC) som är resistent mot eller har progredierat efter oxaliplatininnehållande behandling.

Uppdaterad: 21 juni 2018

Modul :

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!