Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler
 6. Gå till lista med kortkommandon

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Våra webbplatser |
   
 3. Koncernens webbplatser |
   
 4. Beställ material |
 5. Kontakta oss |
 6. Sitemap |
 7. Hjälp
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Vårdpersonal

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Onkologi

Viktigt

Denna information är ämnad för vårdpersonal.

 

Sanofi är ett världsledande läkemedelsföretag inom onkologi. Under många år har cytostatika från Sanofi utgjort en hörnpelare vid behandling av en rad solida tumörsjukdomar som bröstcancer, prostatacancer, lungcancer, gastrointestinal cancer samt huvud-hals cancer.

 

Onkologi är ett prioriterat område för företaget och det pågår en intensiv forskningsaktivitet för att få fram nya och innovativa läkemedel inom området. Ett flertal substanser testas nu i kliniska prövningar på cancerpatienter över hela världen. 

Nya cytostatika med ökad effektivitet och gynnsammare biverkningsprofil och cancervacciner riktade mot olika tumorala antigener, är prioriterade områden. En rad sk målstyrda substanser som bl a hämmar proliferation, kärlnybildning samt inducerar apoptos i tumörvävnad, genom att specifikt angripa molekylära defekter i tumörcellen, är också under utveckling. 

Utveckling av cancerläkemedel

Sanofi kommer även i framtiden att vara en av de ledande i utvecklingen av nya cancerläkemedel och behandlingsmodaliteter och därmed öka möjligheten till bot och förlängd överlevnad för fler cancerpatienter i hela världen.

Till dig som har ett intresse av prostatacancer

Nyhetsbrev från sanofi-aventis

I dialog med er inom vården har vi uppmärksammat att det finns önskemål om kontinuerliga nyhetsuppdateringar som berör prostatacancer. Dessutom önskar många att få informationen via e-post. Därför planerar vi att skapa ett elektroniskt nyhetsbrev om prostatacancer innehållande referat från aktuella studier, relevanta nyheter som berör prostatacancer i Sverige, samt relaterade nyheter från Sanofi.

Nyhetsbrevet utkommer tre till fyra gånger per år och vi på Sanofi hoppas att ni uppskattar detta initiativ.

 

Jevtana (cabazitaxel)

Jevtana är den första och enda godkända behandlingen som visar en förlängd överlevnad vid andra linjens cytostatikabehandling.

Taxotere (docetaxel)

Taxotere tillhör en potent antitumoral läkemedelsgrupp och innebär en tydlig och viktig framgång vid behandling av ett flertal solida tumörer. 

Suprefact Depot (buserelin)

Suprefact Depot är en GnRH-analog som används vid behandling av avancerad hormonkänslig prostatacancer.tumörer.

Eloxatin (oxaliplatin)

Den aktiva substansen i Eloxatin är oxaliplatin. Oxaliplatin är en antineoplastisk aktiv substans, som tillhör en ny grupp av platinabaserade föreningar, där platina atomen bildar komplex med 1,2-diaminocyklohexan (DACH) och en oxalatgrupp.

Uppdaterad: 18 maj 2011

Modul :

Logo Företagsvän 2013 – Vi stödjer Cancerfonden
Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!