Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler
 6. Gå till lista med kortkommandon

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Våra webbplatser |
   
 3. Koncernens webbplatser |
   
 4. Beställ material |
 5. Kontakta oss |
 6. Sitemap |
 7. Hjälp
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Hematologi

Innehåll :

Hematologi

Hematologi är läran om blodet. Blodet har många komponenter. Röda blodkroppar är viktiga för bl a syretransport och vita blodkroppar är en viktig del av vårt immunförsvar. Blodsjukdomar kan resultera i för mycket eller för få blodkroppar. Vanligt är t ex brist på röda blodkroppar dvs blodbrist eller anemi . Anemi är vanligt och kan bero på enkla orsaker som t ex brist på järn. Detta är vanligt hos menstruerande kvinnor. Ibland kan dock anemi vara ett symptom på en allvarligare sjukdom. Utredningar av förändringar i blodet kan många gånger göras på vårdcentral men i komplicerade fall och vid elakartade blodsjukdomar så sköts oftast utredning och behandling av  hematologer som är specialister på hematologi.

Elakartade eller maligna blodsjukdomar

Under de sista decennierna har en mycket stor utveckling skett som ökat vår förståelse och kunskap kring maligna blodsjukdomar. För femtio år sedan kunde ibland allvarliga blodsjukdomar diagnostiseras men möjligheter till behandling var mycket begränsade och att bota patienter med elakartade blodsjukdomar var väldigt sällsynt. Tack vara omfattande ny kunskap kan vi idag betydligt bättre och tidigare ställa diagnos på blodsjukdomar och också erbjuda effektiva behandlingar som kan bota väldigt många patienter.

Akut leukemi

Akut leukemi kan drabba både barn och vuxna. Detta är oftast en sjukdom som snabbt ger svåra symptom och patienten behöver snabbt komma till sjukvård för diagnos och behandling. Denna allvarliga sjukdom var länge obotbar men redan på 60-talet utprovades nya kombinationer av cellmediciner. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka akut leukemi och idag när vi utvecklat detta vidare kan vi bota flertalet barn och många vuxna med akut leukemi. Detta görs främst med hjälp av effektiva kombinationer av cellgifter. Benmärgstransplantation är här en behandlingsform som också förbättrat vår möjlighet att bota patienter.

Myelom

Blodutstryk vid myelom

Myelom är en malign blodsjukdom som främst drabbar äldre personer men enstaka gånger även förekommer tidigare i livet. Sjukdomen drabbar ungefär 600 personer per år i Sverige. På senare år har ett flertal nya läkemedel utvecklats vilka kraftigt förbättrat överlevnaden för patienter med myelom. En viktig del av behandlingen är transplantation med egna stamceller sk autolog transplantation. Denna behandling innebär att stamceller frigörs från benmärgen och kommer ut i blodet varifrån de kan samlas in och sparas. Detta möjliggör att ge mer intensiv behandling med cellgifter vilket har visat sig ha bra effekt på myelomsjukdomen. Patienterna får tillbaka sina stamceller efter den intensiva cellgiftsbehandlingen, vilket visat sig förlänga överlevnaden för patienter med myelom.

 

Myeloproliferativa sjudkomar

De myeloproliferativa sjukdomarna omfattar polycytemia vera, essentiell trombocytemi och primär myelofibros. Detta är kroniska sjukdomar som i tidiga stadier ofta resulterar i höga värden av röda och vita blodkroppar. En banbrytande upptäckt inom detta område gjordes 2005 då en specifik genförändring, en mutation, upptäcktes hos flertalet patienter med dessa sjukdomar. Denna specifika mutation i JAK2 genen, har förbättrat och förenklat möjligheterna att diagnostisera myeloproliferativa sjukdomar. Upptäckten av JAK2 mutationen har lett till att nya läkemedel, sk JAK2 inhibitorer, har utvecklats.

Uppdaterad: 01 februari 2013

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!