Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Patienter & Allmänhet

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Våra allergiprodukter

Allegra®

Allegra® (fexofenadin)

Allegra® (fexofenadin) 120 mg tabletter är ett receptfritt läkemedel som lindrar symtom vid säsongsbunden allergi, utan att göra dig mer dåsig. Allegra® har effekt inom en timme och effekten kvarstår i 24 timmar. För vuxna och barn från 12 år.

Allegra® (fexofenadin) 120 mg tabletter ATC kod R06AX26 Ff, ett receptfritt läkemedel. Indikation: Allegra® 120 mg är avsett för vuxna och barn från 12 år för symtomlindring vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva). Du bör ej använda Allegra® om du är gravid eller ammar. Var försiktig om du har lever- eller njurproblem, har eller har haft hjärtsjukdom eller är äldre. Förpackning: Allegra® 120 mg finns i blisterförpackning om 10 och 30 tabletter (samt receptbelagd förpackning med 100 tabletter) (RX)Ff. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2016-01-15.

 

Atrovent® Nasal

Atrovent® Nasal

Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid) 21 mikrogram/dos 15 ml nässpray är ett receptfritt läkemedel som används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar). Atrovent® Nasal minskar rinnsnuvan inom 15 minuter och kan användas tillsammans med nasala steroider, avsvällande nässprayer och antihistaminer.Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid) nässpray 21 mikrog/dos. Receptfritt läkemedel. Används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av t.ex. pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av t.ex. temperaturförändringar). Undvik att få Atrovent®Nasal i ögonen. Använd inte under graviditet eller amning och inte i mer än 14 dagar utan läkares rekommendation. För mer information se www.fass.se. Läs bipacksedeln noga före användning. Datum för senaste översyn av produktresumé: 2016-06-16.

 

Lomudal®

Lomudal®

Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar är ett receptfritt läkemedel som förhindrar att ämnen som framkallar inflammation, t ex histamin, frisätts i ögat. På så sätt motverkas allergisk inflammation i ögat. För bästa effekt tas Lomudal® ögondroppar förebyggande men används även då besvären redan börjat. Vid användning av mjuka kontaktlinser använd Lomudal® 40 mg/ml endosbehållare.Lomudal® (natriumkromoglikat) Ögondroppar ATC kod: S01GX01 Ff, ett receptfritt läkemedel. Indikation: Allergisk konjunktivit. Vid användning av mjuka kontaktlinser använd Lomudal® 40 mg/ml endosbehållare. Förpackningar: Ögondroppar finns i lösning 20 mg/ml, flaska 5 ml och 13,5 ml(Ff) samt i ögondroppar lösning 40 mg/ml, endosbehållare 20 x 0,35 ml och 60 x 0,35 ml(Ff). Datum för senaste översyn av produktresumén: 2017-02-06.

 

Lomudal® Nasal

Lomudal® Nasal

Lomudal® Nasal (natriumkromoglikat) är ett receptfritt läkemedel som förhindrar att vissa ämnen, t ex histamin, som orsakar allergiska symtom i näsan frigörs. Lomudal® Nasal är en nässpray som används både vid förebyggande behandling av pollenallergi samt för att lindra allergisk snuva, så kallad rinit.Lomudal®Nasal (natriumkromoglikat) Nässpray ATC kod: R01AC01 Ff, ett receptfritt läkemedel. Indikation: Säsongsbunden och perenn allergisk rinit (hösnuva). Förpackningar: Sprayflaska lösning 5,2 mg/dos, 100 doser 15 ml (samt receptbelagd förpackning 2 x 15 ml( (RX)Ff. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2014-06-25.

 

Nasacort®

Nasacort®

Nasacort® (triamcinolonacetonid) är en luktfri nässpray som tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. Nasacort används för att lindra allergiska symtom från näsan. Behandling med Nasacort bör ske regelbundet och det är inte säkert att symtomen försvinner omedelbart utan det kan dröja 3-4 dagar innan besvären minskar. Nasacort är ett receptfritt läkemedel för vuxna och ungdomar över 18 år.Nasacort® (triamcinolonacetonid) Nässpray ATC kod: R01AD11 Ff (ej förmån), ett receptfritt läkemedel. Indikation: Nasacort® används för behandling av symtom vid säsongsbunden och perenn allergisk rinit (hösnuva) för barn över 18 år. Du bör ej använda Nasacort® om du är gravid eller ammar. Förpackningar: Nässpray finns i 55 μg/dos, 120 doser (receptfri, ej förmån) och 120 doser (receptbelagd, förmån) Ff. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2015-11-20.

 

Tilavist®

Tilavist®

Tilavist® (nedokromilnatrium) ögondroppar är ett receptfritt läkemedel som används vid pollenutlöst allergisk inflammation i ögats bindehinna, så kallad konjunktivit. Tilavist ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat. Ögondropparna har effekt på klåda och rodnad 15 minuter efter administrering. Undvik att använda Tilavist® tillsammans med mjuka kontaktlinser p.g.a. risk för missfärgning.Tilavist® (nedokromilnatrium) Ögondroppar ATC kod: S01GX04 Ff, ett receptfritt läkemedel. Indikation: Tilavist® ögondroppar används vid behandling av perenn och säsongsbunden allergisk konjunktivit. Undvik använda Tilavist® tillsammans med mjuka kontaktlinser på grund av risk av missfärgning. Förpackningar: Ögondroppar finns i lösning 20 mg/ml flaska 5 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2015-05-20.

 

Läs bipacksedeln noga före användning.

Uppdaterad: 13 oktober 2017

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!