Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler
 6. Gå till lista med kortkommandon

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Våra webbplatser |
   
 3. Koncernens webbplatser |
   
 4. Beställ material |
 5. Kontakta oss |
 6. Sitemap |
 7. Hjälp
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Vårdpersonal

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Information för vårdpersonal

26 september 2011

Viktigt

Denna information är ämnad för vårdpersonal.

 

Vi svenskar har all anledning att känna stolthet över sjukvården. Den medicinska kompetensen är mycket hög genom hela vårdkedjan, såväl grundforskning som klinisk forskning har internationellt renommé.

 

Sanofi samarbetar nära sjukvården utfrån vårt främsta mål: rätt patienter ska behandlas med rätt läkemedel i rätt tid. Men vi kan och vill göra mer. Tvärvetenskapliga symposier och utbildningar av hög vetenskaplig kvalitet där läkarna själva har det största inflytandet är en mycket viktig verksamhet för Sanofi. 

Läs mer om våra utbildningar för vårdpersonal.

Arbetar du inte inom sjukvården är du välkommen att läsa mer om de olika sjukdomsområdena under rubriken Patienter & Allmänhet.

Viktig information gällande MabCampath (alemtuzumab)

MabCampath (alemtuzumab) indicerat för behandling av kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (BKLL) för vilka fludarabin i kombination med annan kemoterapi inte är lämplig avregistreras och kommer ej längre vara tillgängligt på marknaden. MabCampath kommer finnas tillgängligt via licensförskrivning.  För vidare information och kontaktuppgifter v.g. se brevutskick till berörda kliniker samt sjukhusapotek.

Viktig information angående användning av ketoprofeninnehållande gel

Som kommunicerats på Läkemedelsverkets hemsida har den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) utrett nyttan och riskerna med ketoprofen för utvärtes bruk. Utredningen föranleddes av rapporter om fotoallergiska reaktioner, framförallt från Frankrike.

Hudreaktioner har också beskrivits hos patienter som kombinerat ketoprofenprodukter med produkter som innehåller ämnet octocrylene, ett kemiskt solfilter som finns i flera kosmetiska och hudvårdande produkter

Ladda ner brevet för fullständig information.

 

Våra behandlingsområden

Centrala Nervsystemet

Sanofi har lång erfarenhet inom centrala nervsystemet och vi arbetar bland annat med produkterna Rilutek och Ergenyl.

Diabetes och Metabolism

En livlig forskningaktivitet inom området har lett till att företaget de senaste åren har kunnat presentera innovativa produkter för behandling av patienter med diabetes mellitus.

Internmedicin

Osteoporos (benskörhet) och symtom från de nedre urinvägarna, LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms), beroende på godartad prostataförstoring, BPH (Benign Porstate Hyperplasia), är exempel på två underbehandlade folksjukdomar där Sanofi har vältolererade och effektiva läkemedel i sitt sortiment.

Kardiologi och Trombos

Hjärt-kärlsjukdomar är ett område där Sanofi har flera viktiga läkemedel och bedriver ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete.

Onkologi

Under många år har cytostatika från Sanofi utgjort en hörnpelare vid behandling av en rad solida tumörsjukdomar som bröstcancer, prostatacancer, lungcancer, gastrointestinal cancer samt huvud-hals cancer.

Modul :

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!