Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Om oss

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Öppen redovisning till sjukvården

Ett transparensinitiativ från EFPIA, de forskande läkemedelsföretagens europeiska paraplyorganisation

 

Varför är det viktigt med insyn?

Samverkan mellan industri, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer är nödvändig för att möjliggöra utveckling och effektiv användning av nya läkemedel och för att forma forskningens framtid. Att skapa större insyn i dessa redan välreglerade och legitima relationer syftar till att öka  förståelsen för samarbetet mellan industrin, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Vilket är Sanofis åtagande när det gäller insyn?

Vi anser att insyn reflekterar trovärdighet och skapar förtroende för vårt företag och vi är fast beslutna att följa alla tillämpliga regler och föreskrifter som gäller insyn. I egenskap av ett medlemsföretag i EFPIA, redovisar Sanofi från och med juni 2016 detaljer om sina samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer i hela Europa. Redovisningen innefattar bland annat värdeöverföringar för aktiviteter såsom kostnader för forskning och utbildning till hälso-och sjukvårdsorganisationer såväl som, konsultarvoden, konsultomkostnader och  kostnader relaterade till arrangemang riktade mot hälso-och sjukvårdspersonal.

Varför arbetar vi med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer?

Hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer som vi arbetar med ger oss värdefull och oberoende expertkunskap som kommer från deras erfarenhet av klinisk sjukdomshantering. Denna kompetens bidrar avsevärt till våra ansträngningar för att förbättra vårdkvaliteten, vilket är till nytta för både enskilda personer och samhället i sin helhet.

 


Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!