Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler
 6. Gå till lista med kortkommandon

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Våra webbplatser |
   
 3. Koncernens webbplatser |
   
 4. Beställ material |
 5. Kontakta oss |
 6. Sitemap |
 7. Hjälp
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Vårdpersonal

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Förmaksflimmer

Viktigt

Denna information är ämnad för vårdpersonal.

 

Sanofi är ett företag med lång tradition av forskning och utveckling inom förmaksflimmerområdet. Idag tillhandahåller vi flera behandlingsalternativ, bland annat Cordarone® (amiodaron) och MULTAQ® (dronedaron).

 

Förmaksflimmer är den vanligaste förekommande hjärtrytmrubbningen och prevalensen ökar med stigande ålder. I Sverige har uppskattningsvis drygt 210 000 människor förmaksflimmer i någon form. Risken att drabbas av förmaksflimmer är cirka en på fyra under livstiden.

Vid förmaksflimmer ersätts den normalt lugna hjärtrytmen av en oregelbunden och oftast snabb hjärtverksamhet. Att drabbas av förmaksflimmer medför därför vanligen påtagliga symptom, oftast i form av rusande hjärta, yrsel, andnöd och nedsatt ork.

Det är välkänt att följsamhet till evidensbaserade riktlinjer förbättrar prognosen vid ett flertal tillstånd, t ex hjärtsvikt, diabetes och förmaksflimmer. Det pågår för närvarande försök med strukturerade förmaksflimmermottagningar på några ställen i Sverige.


MULTAQ®

MULTAQ® tillhör gruppen hjärtrytmreglerande läkemedel (antiarytmiska läkemedel) och innehåller det aktiva ämnet dronedaron. Behandling med MULTAQ® minskar risken för återfall i förmaksflimmer och kan också medföra mindre besvärande symtom vid ett eventuellt återfall i förmaksflimmer.

Studier visar att patienter som behandlas med MULTAQ® som tillägg till standardbehandling såsom betablockad, inte kräver sjukhusvård i samma omfattning som de patienter som enbart ges standardbehandling.

Lär dig mer om MULTAQ® här


Detaljerad information om effekt och biverkningar med MULTAQ® finns på www.fass.se.

CORDARONE®

Cordarone® tillhör gruppen hjärtrytmreglerande läkemedel (antiarytmiska läkemedel) och innehåller det aktiva ämnet amiodaron. Cordarone® är ett antiarytmikum, som nedsätter hjärtats elektriska retbarhet varvid hjärtrytmrubbningar (arytmier) motverkas.

Detaljerad information om effekt och biverkningar med Cordarone® finns på www.fass.se.

Är du intresserad av att lära dig mer om EKG-tolkning?
Kontakta oss för vidare information

Uppdaterad: 20 oktober 2015

Modul :

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!