Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Patienter & Allmänhet

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Allergi

Nästan var tredje person i Sverige lider av allergier, enligt en TNS SIFO-undersökning¹. En tredjedel av dessa personer behandlar inte sina allergier¹ och många pollenallergiker stannar som följd inomhus de dagar då de har besvär trots att lindring finns.

 

För bästa resultat bör pollenallergi behandlas i tid. Om du vet om att symtom brukar uppstå under en viss tid på våren kan du börja behandla redan vid första symtomen (som brukar vara ögonbesvär). På Sanofi har vi flera olika receptfria läkemedel som hjälper vid allergiska besvär såsom kliande och rinnande ögon samt kliande och rinnande näsa. Läs mer om de olika produkterna här nedan samt under ”’Våra allergiprodukter”.

Referenser:

1 TNS SIFO Navigare genomförde på uppdrag av Sanofi en opinionsundersökning baserad på 2500 telefonintervjuer mellan 9-24 maj 2011.
2 Läkemedelsverket och Läkemedelsboken i avsnitt "Trafik och körning" web mars 2017

Vanliga allergier

Pollen från hassel

Hasseln blommar på bar kvist före alla andra lövträd, i skyddade lägen redan i januari eller februari, men vanligen i mars-april. Pollenet släpps från hanblomsställningarna, som är gula 5-7 cm långa hängen. I varje hänge finns stora mängder pollen. Hassel är oftast en stor buske, men ibland ett litet träd. Det är sällsynt att man är allergisk bara mot hassel. Hassel och björk är nära släkt. Det gör att björkallergiker kan uppleva typiska besvär redan när hassel blommar, långt före björksäsongen i april-maj.

Pollen från al

Al blommar tätt efter hassel, från i slutet av februari längst i söder till mitten av maj, då hela alblomningen är avslutad. I Sverige förekomer två arter av al: klibbal i den södra delen av landet och gråal i de norra delarna. Tillsammans täcker de hela Sverige. Al tillhör samma familj som björk och kan, precis som hassel, orsaka besvär för personer som är allergiska mot björk.

Pollen från björk

Björkens blomning inleds normalt under andra halva av april i södra Sverige och avslutas i juni längst upp i norr. Vid den tiden har många björkallergiker redan känt av sin allergi. Björk är nämligen nära släkt med hassel (som kan blomma ända från januari) vilket gör att björkallergiker kan reagera redan i början av året. Björken blommar rikligt, finns i hela landet och dessutom i alla typer av terräng och landskap. Som om det inte vore nog kan björkallergiker uppleva korsreaktioner med en hel mängd livsmedel. Det innebär att man kan få problem med att äta många av våra vanligaste frukter, nötter och vissa grönsaker.

Pollen från alm

Almen blommar och sprider pollen i april och maj. Norröver växer alm främst som ett vackert och ståtligt inplanterat träd och i södra Sverige finns den även som skogsträd. Om du har flytt undan ett varmt åskregn till en park eller en allé är det stor chans att du har stått under en alm och väntat.

Pollen från sälg/vide

I Sverige finns 28 arter, där även pilträdet ingår. Arterna blommar i april och maj och finns över hela Sverige. Sälg och pilar är träd, medan viden räknas till buskar. Sälgen är särskilt viktig för den biologiska mångfalden. Det är nämligen den enda växt som kan erbjuda nektar och pollen när de första fjärilarna, humlorna och bina kläcks eller vaknar.

Pollen från ek

Den normala blomningstiden för ek är från mitten av maj till en bit in i juni. Eken kan bli mycket gammal, man brukar säga att det tar 300 år för eken att växa, 300 år att leva och 300 år att dö. Gamla ståtliga och knotiga ekar växer i större omfattning upp till den biologiska norrlandsgränsen, från södra Värmland och södra Dalarna till kusten i södra Hälsingland.

Gräspollen

Gräspollensäsongen är lång, ända från maj till augusti. Men de största problemen upplever gräsallergiker under några veckor i juni och juli. Lagom till semestern, olyckligt nog för den som är gräsallergiker. Det finns ca 150 gräsarter och alla anses allergena. Även vass och våra sädesslag är gräsarter. Vissa människor kan reagera på både livsmedel och luftburna allergen, så kallad korsallergi. Gräsallergiker kan få en korsreaktion när de äter t ex jordnötter, jordgubbar, apelsin, sojabönor, ärtor, tomat och lök.

Pollen från gråbo

Den normala blomningstiden för gråbo är slutet av juli till mitten av augusti. Gråbo är ett vanligt och inte särskilt vackert ogräs som du säkert känner igen från vägkanter, byggarbetsplatser eller jordhögar. Efter björk och gräs är gråbo det allergen som orsakar med problem för allergiker. I södra Sverige uppmäts alltid höga halter någon gång under blomningen, men gråbon blir ovanligare ju längre norrut man kommer.

Pälsdjursallergi

Det finns många djur som är allergiframkallande. De allergiska besvären minskar ofta med åldern. Det är inte helt klarlagt varför pälsdjursallergi startar, men det kan delvis vara ärftligt. Även miljön kan ha betydelse. De vanligaste husdjuren katt och hund är de som orsakar mest problem. Men även kaniner, marsvin, hamstrar och fåglar kan ge allergiska besvär.

Referenser:

 • Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Sammanställning av pollen från Stockholmsområdet baserad på 22 års data.
 • 1177, Pälsdjursallergi

Uppdaterad: 28 augusti 2017

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!