Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Patienter & Allmänhet

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Förkylning

Hosta

Hosta är kroppens naturliga svar på irritation i luftvägarna. Hosta kan ses som en skyddsreflex för att bli av med slem eller främmande partiklar. Vanligtvis behöver man inte hosta så ofta eftersom luftrören automatiskt rensar sig själva med hjälp av små flimmerhår. De rör sig hela tiden och för upp föroreningar till svalget, men vid t ex en förkylning måste hostan hjälpa flimmerhåren i sitt arbete för att få bort främmande ämnen.

Du bör inte dämpa hostan i onödan, eftersom hosta gör att man blir av med bakterier och slaggämnen. Vanligtvis går hostan över av sig själv efter någon vecka, men ibland kan hostan vara så jobbig att en hostmedicin känns nödvändig. Det gäller att välja rätt preparat eftersom olika sorters hosta fordrar olika sorters medicin. Vid slemhosta är hostan ändamålsenlig och det är då viktigt att underlätta upphostningen med hjälp av t ex slemlösande medel. Vid rethosta kan du välja ett hostdämpande medel.

Kontakta läkare om du haft hosta i mer än två veckor.

Halsont

Halsont – ofta i kombination med heshet och svårigheter att svälja – är ett symtom på inflammation i halsen, struphuvudet eller halsmandlarna. Men vanligen ser man halsont som ett av de första tecknen på förkylning. Oftast har virus trängt in i halsens slemhinnor, där de snabbt sprider sig. När man får ont i halsen är det ofta helt ofarligt, men det kan också vara början av en allvarligare bakteriell infektion. Därför rekommenderas egenvård bara om symtomen förekommer i samband med en vanlig förkylning eller om de är mycket lindriga. Du kan då använda t ex en lokalbedövande sugtablett. Normalt kan kroppens immunförsvar få en virusinfektion under kontroll inom tre dagar. Om halsont kvarstår efter tre dagar, måste du uppsöka läkare.

Uppdaterad: 28 augusti 2017

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!