Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Patienter & Allmänhet

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Hjärt och Kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom är den dominerande folksjukdomen i Sverige. Statistik från Socialstyrelsen visar att kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken och kan kopplas till knappt 40 procent av alla dödsfall i Sverige. Den vanligaste bakomliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdom är ateroskleros. Ateroskleros är etiologiskt kopplad till höga kolesterolnivåer i blodet där lågdensitets lipoprotein kolesterol (LDL) utgör den viktigaste riskfaktor för aterosklerossjukdom.

De vanligaste manifestationerna av hjärt-kärlsjukdom är akut koronart syndrom (AKS; hjärtinfarkt och instabil angina pektoris), hjärninfarkt samt perifer kärlsjukdom. Omkring 28 000 människor får hjärtinfarkt och 3000 får instabil angina pektoris i Sverige varje år och av dessa dör knappt 7 700. Hjärninfarkt drabbar ungefär 25 000 svenskar årligen och hälften av dessa blir svårt funktionsnedsatta eller dör. Perifer kärlsjukdom förekommer hos uppskattningsvis minst 10 procent av personer över 60–70 år. En kardiovaskulär händelse påverkar patienters hälsorelaterade livskvalitet under deras resterande liv, med störst påverkan det första året.

Den årliga samhällskostnaden för hjärt-kärlsjukdom i Sverige överstiger 60 miljarder kronor. Den samhällsekonomiska kostnaden för en hjärtinfarkt har beräknats till 300 000 kronor per vårdtillfälle och den uppskattade totala samhällsekonomiska kostnaden för hjärninfarkt är 820 000 kronor per patient.

Referenser

 • Piepoli MF et al. 2016 ESC guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.
 • European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehw106. Kolesterol och FH-rapporten 2016
 • Kolesterol och FH-rapporten 2016: http://www.fhsverige.se/wp-content/uploads/2016/09/Kolesterol-och-FH-Rapporten.pdf
Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!