Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler
 6. Gå till lista med kortkommandon

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Våra webbplatser |
   
 3. Koncernens webbplatser |
   
 4. Beställ material |
 5. Kontakta oss |
 6. Sitemap |
 7. Hjälp
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Vårdpersonal

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Våra läkemedel A-Ö

Viktigt

Denna information är ämnad för medborgare i Sverige.

 

I vår produktportfölj har vi flera läkemedel som är ledande inom sina respektive områden.

 

A

Allegra (fexofenadin)

Allegra lindrar symptom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon. Förhindrar frisättningen av ämnen som ger allergiska symptom, t ex histamin. Effekt börjar inom en timme. Kvarstår i 24 timmar. Vuxna och barn från 12 år.

Amaryl® (glimepirid)

Blodsockersänkande tablett för behandling av diabetes typ 2.

Apidra® (insulin glulisin)

Snabbverkande måltidsinsulin för behandling av diabetes.

Aprovel® (irbesartan)

Aprovel används vid behandling av högt blodtryck (hypertoni) och dessutom för att skydda njurarna hos patienter med högt blodtryck och typ 2 diabetes med nedsatt njurfunktion, påvisad i laboratorieprov.

Arava® (leflunomid)

Arava används för behandling av vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit eller med aktiv psoriasisartrit.


C

Cerubidin® (daunorubicin)

Cerubidin är ett cellgift som används vid behandling av akut leukemi (blodcancer).

Cervagem® (gemeprost)

Cervagem används vid avbrytande av graviditet i samband med abort.

Claforan® (cefotaxim)

Claforan är ett antibiotikum som tillhör gruppen cefalosporiner. Claforan används vid bakteriell lunginflammation, övre urinvägsinfektion, allvarliga infektioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm, akut inflammation i hinnorna kring hjärnan och ryggmärgen, infektioner i bukhålan, svåra hud- och mjukdelsinfektioner, genitala infektioner orsakade av gono­kocker. Claforan används även förebyggande inför operation vid tjock- och ändtarmskirurgi.

CoAprovel® (irbesartan och hydroklortiazid)

Används för att behandla högt blodtryck, då behandling med enbart irbesartan eller hydroklortiazid ej givit tillräcklig kontroll av blodtrycket.

Cordarone® (amiodaron)

Cordarone används för att behandla svåra störningar av hjärtrytmen och när andra läkemedel ej varit verksamma eller kan användas.

Corotrop® (milrinon)

Corotrop används vid behandling av svår akut hjärtsvikt. Ges enbart av sjukvårdspersonal.


D

Daonil® (glibenklamid)

Blodsockersänkande tablett för behandling av diabetes typ 2.

Ditropan® (oxybutynin)

Ditropan används vid behandling av kraftiga eller täta urinträngningar med eller utan urinläckage. Ditropan används också vid urininkontinens orsakad av skador på nervsystemet.

Durbis®/Durbis® Retard (disopyramid)

Durbis/Durbis Retard används förebyggande och som behandling mot vissa rubbningar i hjärtrytmen (och tillhör läkemedelsgruppen antiarytmika).


E

Ergenyl® / Ergenyl® Retard (valproat)

Ergenyl och Ergenyl Retard används för behandling av epilepsi.
Ergenyl Retard även för behandling av maniska episoder, underhålls- eller profylaktisk behandling av bipolär sjukdom som inte svarar på eller tolererar litium.

Evoltra (klofarabin)

Evoltra är ett cytostatikum som används vid behandling av akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn, ungdomar och unga vuxna upp till 21 år.


F

Fasturtec® (rasburikas)

Vid cytostatikabehandling förstörs cancerceller vilket leder till stora mängder urinsyra i blodomloppet. Fasturtec gör så att urinsyra lättare kan avlägsnas från kroppen via njurarna.

Flagyl® (metronidazol)

Flagyl används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier).

Fludara (fludarabin)

Fludara är ett cytostatikum som används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-KLL), hos patienter med tillräcklig produktion av friska blodkroppar.


G

Gensumycin® (gentamicin)

Gensumycin är ett antibiotikum som används vid behandling av infektioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm. Gensumycin används även vid infektioner i bukhålan och inflammation i hjärtats klaffar.

Granocyte® (lenograstim)

Granocyte stimulerar bildningen av en typ av vita blodkroppar som har betydelse vid infektioner och används vid förebyggande av infektioner hos patienter som behandlas med cellgifter eller genomgår benmärgstransplantation.


I

Insuman® Basal (insulin human)

Medellångverkande insulin för behandling av diabetes.

Insuman® Comb 25 (insulin human)

Mixinsulin (blandning av medellångverkande insulin kombinerat med kortverkande insulin) för behandling av diabetes.

Insuman® Infusat (insulin human)

Kortverkande insulin som utvecklats speciellt för användning i portabla insulinpumpar vid behandling av diabetes.

Insuman® Rapid (insulin human)

Kortverkande insulin för behandling av diabetes.


J

Jevtana (cabazitaxel)

Jevtana tillhör en grupp läkemedel som kallas "taxaner" som används vid cancerbehandling och verkar genom att hämma celltillväxten och celldelningen. Jevtana används vid behandling av prostatacancer som har fortskridit efter du har erhållit annan kemoterapi.


K

Ketek® (telitromycin)

Ketek används för att behandla infektioner i hals, bihålor och luftrör.

Klexane® (enoxaparinnatrium)

Klexane används för behandling av blodpropp och i förebyggande syfte, då risken för blodpropp är ökad, t ex vid operation, till tillfälligt sängbundna patienter eller vid dialysbehandling. Klexane används också vid behandling av djupa proppar i venerna (ventromboser) och i lungorna (lungemboli) samt instabil kranskärlssjukdom.


L

Lantus® (insulin glargin)

Långverkande insulin för behandling av diabetes.

Lasix® Retard (furosemid)

Vätskedrivande medel för behandling av ödem (vätskeansamling) och högt blodtryck.

Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar

Behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Allergisk ögoninflammation i bindehinnan, s k konjunktivit. Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären börjat.

Lomudal® G.I. (natriumkromoglikat)

För behandling av födoämnesallergi.

Lomudal® (natriumkromoglikat) inhalationspulver

Inflammationshämmande medel för inhalation vid astma.

Lomudal® Nasal (natriumkromoglikat)

Inflammationshämmande medel vid allergisk rinit (snuva).


M

Mesasal® (mesalazin)

Medel för lokalbehandling vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

Mozobil (plerixafor)

Mozobil är ett immunstimulerande medel, som används för att underlätta insamlingen av blodstamceller inför en transplantation hos patienter med lymfom och multipelt myelom.

Multaq® (dronedaron)

Tablett för behandling av förmaksflimmer.

Myocrisin® (natriumaurotiomalat)

Myocrisin är ett inflammationshämmande läkemedel och används vid reumatiska sjukdomar.

Mytelase® (ambenon)

Mytelase används vid behandling av Myasthenia gravis (svårartad muskelsvaghet) som är en kronisk nervsjukdom.


N

Nasacort® (triamcinolonacetonid)

Nasacort är en nässpray som används för att dämpa allergisk inflammation i näsan och motverkar allergiska symtom som nästäppa, rinnsnuva, klåda och nysningar.

Nozinan® (levomepromazin)

Nozinan används vid schizofreni, mani och vissa andra psykotiska tillstånd, vid paranoida tillstånd samt vid svåra smärttillstånd.


O

Orudis® (ketoprofen)

Används vid reumatiska sjukdomar samt vid menstruationssmärtor och andra typer av smärta.

Orudis® gel (ketoprofen)

Orudis gel är ett utvärtes medel med smärtstillande och inflammationsdämpande effekt och används vid muskel- och ledskador, tex sportskador.

Orudis® Retard (ketoprofen)

Används vid reumatiska sjukdomar.


P

Panocod® (paracetamol och kodein)

Panocod är ett smärtstillande medel som används vid värk och smärttillstånd av varierande ursprung.

Pentacarinat® (pentamidin)

Pentacarinat är ett medel mot protozoer (encelliga organismer) och som används förebyggande och vid behandling av lunginflammation orsakad av Pneumocystis carinii (PCP).

Plaquenil® (hydroxiklorokin)

Plaquenil används vid behandling av vissa inflammatoriska sjukdomar som kronisk ledgångsreumatism och även vissa former av ljusframkallade hudutslag.

Plavix® (clopidogrel)

Förebygger nya blodproppar efter hjärtinfarkt eller stroke samt vid benartärsjukdom.

Primperan® (metoklopramid)

Primperan används för behandling av nedsatt rörelseaktivitet i mag-tarmkanalen samt mot illamående och kräkningar.

Propavan® (propiomazin)

Sömnmedel vid olika sömnrubbningar.


R

Renvela (sevelamerkarbonat)

Renvela används för att kontrollera fosfatnivåerna i blodet hos vuxna dialyspatienter. Renvela används även för behandling av förhöjda fosfatnivåer i blodet (serumfosfor ≥1,78 mmol/l) hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom och som inte får dialys.

Resonium® (natriumpolystyrensulfonat)

Vid för höga halter av kalium i blodet.

Rifadin® (rifampicin)

Rifadin är ett läkemedel som motverkar tuberkelbakterien. Rifadin skall alltid kombineras med annat tuberkulosmedel.

Rilutek® (riluzol)

Rilutek används till patienter med ALS (amyotrofisk lateralskleros).


S

Sabrilex® (vigabatrin)

Sabrilex hjälper till att kontrollera olika former av epilepsi.

Selsun® (selensulfid)

Medicinskt schampo mot mjäll och seborré.

Stilnoct® (zolpidem)

Stilnoct används som sömnmedel vid olika former av sömnstörningar, som svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller för många nattliga uppvaknanden.

Suprecur® (buserelin)

Suprecur används för att minska tillväxten av endometrios ("öar" av slemhinna från livmodern spridda i bukhålan) och för att lindra symtomen, t ex smärta. Suprecur används också vid förbehandling inför provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering).

Suprefact® Depot (buserelin)

Suprefact Depot används för behandling av avancerad hormonberoende prostatacancer. Suprefact Depot 6,3 mg används även för behandling av för tidig pubertet.

Suprefact® Injektionsvätska (buserelin)

Suprefact injektionsvätska används för behandling av avancerad hormonberoende prostatacancer.

Surlid® (roxitromycin)

Surlid används för behandling lunginflammation och klamydiainfektioner i underlivet, inflammationer i öron, halsmandlar och svalg samt hud- och mjukdelsinfektioner.


T

Targocid® (teikoplanin)

Targocid är ett antibiotikum som används till vuxna och barn (inklusive nyfödda spädbarn) för att behandla bakteriella infektioner i t ex hud, lungor, urinvägar.

Tavanic® (levofloxacin)

Tavanic används för behandling av infektioner i bl a lungor, njurar, prostata och hud samt vid bakterier i blodet hos patienter med urinvägsinfektion.

Telfast® (fexofenadin)

Ett antihistamin och används för symtomlindring vid säsongsbunden hösnuva (allergisk rinit). Högre styrka (180 mg) krävs för att lindra symtom som förekommer vid långvariga allergiska hudreaktioner (kronisk idiopatisk urtikaria).

Theralen® (alimemazin)

Theralen används vid orostillstånd och sömnstörningar hos barn och vuxna. Beteenderubbningar hos barn (över 2 år). Kräkningar hos barn (över 2 år). Klåda och allergier. Theralen används även som lugnande medel före narkos.

Thymoglobuline (kanin anti-humant tymocyt-immunglobulin)

Thymoglobuline används för att behandla en akut avstötningsreaktion efter njurtransplantation, när andra läkemedel inte räcker till.

Tilavist® (nedokromil)

Används vid pollenutlöst allergisk inflammation i ögats bindehinna, sk konjunktivit.

Triatec® (ramipril)

Triatec används för att behandla högt blodtryck, minska risken för hjärtinfarkt eller stroke, minska eller skjuta upp försämring av njurproblem eller behandla hjärtsvikt.


X

Xatral® OD (alfuzosin)

Behandling av symtom vid godartad prostataförstoring.


Z

Zaltrap® (aflibercept)

Zaltrap innehåller den aktiva substansen aflibercept, som är ett protein som blockerar tillväxten av nya blodkärl inom tumören. Zaltrap i kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi är indicerat för vuxna patienter med metastatisk kolorektal cancer (MCRC) som är resistent mot eller har progredierat efter oxaliplatininnehållande behandling.

Uppdaterad: 15 februari 2016

Modul :

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!