Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Forskning och utveckling

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Kliniska prövningar inom Sanofi i Sverige

Forskningsenheten inom Sanofi i Sverige har en personalstyrka på cirka 30 personer och utgör en betydelsefull enhet som genomför kliniska prövningar inom Sanofi.

 

Fas II och III-prövningar

För Sanofi är samarbetet med den svenska sjukvården i kliniska prövningar avgörande vid utveckling av nya läkemedel. Även om en läkemedelssubstans verkar lovande i djurstudier och försök på friska frivilliga, så är det först i kliniska prövningar på ett större antal patienter som man kan säkerställa att läkemedlet har den effekt som man förväntat sig.

Den svenska forskningsenheten inom Sanofi genomför ett stort antal internationella kliniska prövningar inom fas II-III med flera nya substanser, men även med ett antal godkända läkemedel för nya indikationer. Forskningsenheten bedriver projekt inom flera olika terapiområden där vi har stor kunskap och erfarenhet.

Fas IV-prövningar

Arbetet med att utveckla ett läkemedel upphör inte bara för att det godkänts för försäljning. På den svenska forskningsenheten inom Sanofi pågår ett antal kliniska prövningar på marknadsförda produkter, så kallade Fas IV-prövningar, samt observationsstudier. Syftet med studierna kan t ex vara att:

 • utvärdera hur läkemedlet fungerar i vardagssjukvården
 • definiera hur läkemedelsanvändningen kan anpassas till speciella patientgrupper
 • testa nya beredningsformer
 • få mer kunskap om interaktioner mellan olika läkemedel
 • visa att ett läkemedel är kostnadseffektivt


Pågående och avslutade studier för Sanofi i Sverige hittar du i databasen ClinicalTrials.gov

Uppdaterad: 28 augusti 2017

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!