Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler
 6. Gå till lista med kortkommandon

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Våra webbplatser |
   
 3. Koncernens webbplatser |
   
 4. Beställ material |
 5. Kontakta oss |
 6. Sitemap |
 7. Hjälp
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Om oss

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Våra samarbetspartners

Sanofi arbetar målmedvetet med att skapa tydlighet och öppenhet kring vårt samarbete med intresseorganisationer som tex patientföreningar och handikappförbund.

 

Vi samarbetar med följande organisationer:

 • Cancerfonden 
  Cancerfonden är en ideell organisation med tre viktiga uppgifter: att stödja och samordna cancerforskning, att informera om cancer samt att ge stöd för utveckling av nya metoder i vården av cancersjuka.
 • Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)
  BRO är intresseorganisationen som driver bröstcancerbehandlades frågor i samhällen.
 • Prostatacancerförbundet 
  Prostatacancerförbundet arbetar på riksnivå för att driva alla frågor av vikt för de män som fått diagnosen prostatacancer.
 • Svenska Läkaresällskapet 
  Den svenska läkarkårens vetenskapliga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård.
 • Neurologiskt Handikappadess Riksförbund (NHR)
  NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.
 • Diabetesförbundet
  Diabetesförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation för diabetiker och deras anhöriga.
 • Barndiabetesfonden
  Barndiabetesfonden är en organisation för människor, föreningar och företag som vill göra en insats för barn och ungdomar med diabetes. Barndiabetesfonden tydliggör att diabetes hos barn är en vanlig och mycket allvarlig sjukdom.

Samarbetsdatabas

Läkemedelsindustriförbundet

Sanofi i Sverige ingår i Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som är en branschförening för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. 

I LIFs Samarbetsdatabas redovisas samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan läkemedelsföretag och olika intresseorganisationer som exempelvis patientföreningar och handikappförbund. Samarbetsdatabasen skapades 2005 och består idag av två olika sektioner.

 

Uppdaterad: 15 september 2011

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!