Snabb navigeringen :

 1. Gå till innehåll
 2. Gå till avsnittet menyn
 3. Gå till Sökverktyg
 4. Gå till Hjälp-menyn
 5. Gå till moduler

Hjälp-menyn :

 1. Sanofi i världen |
   
 2. Beställ material |
 3. Kontakta oss |
 4. Sitemap
 1. Teckenstorlek

  Minska teckenstorlek Öka Teckenstorlek  
 
 

Patienter & Allmänhet

Kontakta oss

Sanofi

Besöksadress:
Lindhagensgatan 120
112 51 Stockholm
Tfn.: (+46) 08-634 50 00
Fax: (+46) 08-634 50 01

Postadress:
Box 30052
104 25 Stockholm, Sverige

Innehåll :

Cancer

Människokroppen är uppbyggd av miljarder av celler. Dessa bär på en kärna med arvsmassa vars gener bestämmer cellernas utseende och funktion.

 

I vanliga fall växer, delar sig och dör enskilda celler på ett mycket välkontrollerat sätt som är till nytta för människan. Därför tillåts de flesta celler i människokroppen bara dela sig ett begränsat antal gånger och är dessutom tvungna att dö när de inte längre behövs eller när de blir skadade. 

Denna balans, där celler tillväxer och dör på ett kontrollerat sätt, är nödvändig för att människokroppen skall fungera normalt. 

Skador i arvsmassan

Trots att begreppet cancer omfattar många olika sjukdomar kan man förenklat säga att det är ett tillstånd där den normala balansen rubbas och där celler delar sig för mycket, dör för lite eller bådadera. Detta orsakas av att skador uppstått i cancercellernas arvsmassa. 

Trots att människokroppen har ett bra skyddssystem som förhindrar och reparerar dessa fel kommer kroppens celler under livet att samla på sig sådana skador. Risken att få cancer ökar därför när vi blir äldre. Mängden skador kan också öka av yttre faktorer som t.ex. rökning och i vissa fall kan de vara medfödda, något som förklarar varför vissa familjer drabbas av cancer i högre utsträckning än andra 

Elakartade tumörer

Cellers ökade tillväxt och minskade förmåga att dö är dock inte i sig tillräcklig för att en elakartad (malign) tumör skall uppstå. En elakartad cancer måste dessutom kunna växa in i intilliggande frisk vävnad och skada denna.

Vidare kommer den, utan behandling, förr eller senare metastasera, dvs sprida sig genom lymfsystemet och blodet till andra organ än ursprungsplatsen för cancern. I detta skede är cancern i allmänhet svårare att behandla och chansen till bot blir mindre.

Det är av yttersta vikt att cancersjukdomen upptäcks i ett tidigt skede.

 

Uppdaterad: 28 augusti 2017

Kvalitetsmärkning; 2006-01-12. Länk till LIFs kvalitetsmärkningssida för webbplatsen www.sanofi.se Klicka här för din trygghet på nätet!