Sanofi är ett internationellt läkemedelsföretag

Sanofi

Kontakta oss
Kontakta oss
Om Sanofi
Om Sanofi
För vårdpersonal
För vårdpersonal

Hur går jag vidare nu?

Misstanke om en allvarlig sjukdom kan innebära stor stress och om sjukdomen blir bekräftad upplevs det nästan alltid som en chock. Även om man har haft föraningar, är det normalt att beskedet väcker starka känslor eller till och med handlingsförlamning. Att anpassa sig till den nya situationen kan vara en lång process med många faser som kräver både tid och tålamod. Den här broschyren är avsedd för patienter och närstående, vilkas liv på något sätt har påverkats av en svår sjukdom.