Nyheter

hero-banner
Rapport avslöjar ojämlik vaccination mot säsongsinfluensa

Säsongsinfluensan är en av världens allra största folkhälsoutmaningar. Ett vanligt år drabbas en stor del av den svenska befolkningen av influensa när viruset kommer till Sverige under vinterhalvåret. Men Sverige kan göra mer för att nå den optimala vaccinationstäckningsgraden på 75 procent i riskgrupperna.

Almedalen GenMed film diabetes
Vart är svensk diabetesvård på väg? Se rundabordssamtalet i Almedalen 2023

Under Almedalsveckan 2023 samlade vi på Sanofi representanter för vården, politiken, myndigheter och patientorganisationer i ett rundabordssamtal som fokuserade på den svenska diabetesvårdens möjligheter.

daily-life-with-AD
Vilka vardagssituationer är mest besvärande för de som lever med atopisk dermatit?

Atopisk dermatit är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom och de som lever med de svårare formerna lider ofta av intensiv klåda, torr, blödande hud med sprickor, och ökad risk för hudinfektioner.

Malin Ericsson
Delta i Sanofis seminarium på Almedalen 2023

När Sverige går mot ökad statlig styrning av vården, i enlighet med Tidöavtalet, vilka aspekter av den nuvarande modellen är då viktiga att behålla – för sjukvården men också för den forskande läkemedelsindustrin?

Clinical-Trial
”Antingen hjälper du dig själv eller så hjälper du i alla fall andra. Din insats är värdefull.” - Oskar, 35, om att delta i en klinisk studie

Kliniska studier är en avgörande del av forskningen för att ta fram nya läkemedel. De ger patienter möjlighet att testa nya behandlingar samtidigt som de ökar hälso- och sjukvårdens kompetens. Majoriteten av de kliniska studier som utförs i Sverige är kommersiellt sponsrade av forskande läkemedelsbolag.

asthma
Vilka vardagssituationer är mest besvärande för de som lever med astma?

Astma påverkar luftvägarna i lungorna så de blir inflammerade och förträngda, vilket gör det svårare för luft att strömma genom luftvägarna när man andas. De som lever med en svårare astma lider ofta av hosta, väsande andning och andningssvårigheter.

Se alla våra nyheter

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta Sanofi. Nedan hittar du kontaktuppgifter till olika funktioner hos oss.

Självhjälpsguide

Att ha en allvarlig och långvarig eller kronisk sjukdom kan förändra ditt liv på många sätt. Våra broschyrer är skapade för att hjälpa patienter att sätta perspektiv för att inspirera till ett sätt att hantera sin nya situation.