Beställ material

Här kan du som vårdpersonal beställa informationsmaterial från Sanofi till vårdenheten och till patienter. Materialet levereras i första hand av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal inom Sverige.

Denna sida är avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal i Sverige. Arbetar du inom hälso-och sjukvården?

Ja     Nej

Informationsmaterial
Kontaktuppgifter