Här kan du som vårdpersonal beställa informationsmaterial från Sanofi till vårdenheten och till patienter. Materialet levereras i första hand av vår representant i området. Vi levererar enbart material till vårdpersonal inom Sverige.

Fill out my online form.

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021