Information till vårdpersonal - Produkthemsidor

Produkthemsidor

Som en tjänst till vårdpersonal har vi tagit fram produktsidor inom olika behandlingsområden som riktar sig till vårdpersonal. Nedan är en översikt av produkthemsidor för våra produkter.

Diabetes

Toujeo (insulin glargin)
Toujeo (insulin glargin)
Lyxumia®
Lyxumia®
Lantus (insulin glargin)
Lantus (insulin glargin)
Apidra (insulin glulisin)
Apidra (insulin glulisin)
Insulin lispro Sanofi®
Insulin lispro Sanofi®
Suliqua®
Suliqua®
Insuman Basal (isulin human, isophan)
Insuman Basal              (isulin human, isophan)

Hjärt-kärlsjukdom

Praluent
Praluent
Multaq
Multaq

Multipel skleros (MS)

Aubagio
Aubagio
Aubagio
Aubagio Patient

 Sällsynta sjukdomar

Pompes sjukdom
Pompes sjukdom
Fabrys sjukdom
Fabrys sjukdom
Gauchers sjukdom
Gauchers sjukdom

Immunologi

KEVZARA® (sarilumab)
KEVZARA® (sarilumab)
DUPIXENT
DUPIXENT

Vacciner

Vaccinservice
Vaccinservice

 Övrigt

valproat och jag
Valproat och jag

Denna sida är avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal i Sverige. Arbetar du inom hälso-och sjukvården?

Ja     Nej