Utbildningar

UtbildningarSom en tjänst till vårdpersonal erbjuder Sanofi utbildningar för vårdpersonal inom olika terapiområden. Välj utbildning nedan.

Strukturerat omhändertagande
Förmaksflimmer" and the button "Gå till utbildning

Denna sida är avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal i Sverige. Arbetar du inom hälso-och sjukvården?

Ja     Nej