Som en tjänst till vårdpersonal erbjuder Sanofi webinarier, utbildningar och vetenskapliga sammankomster för vårdpersonal inom olika terapiområden. Läs mer nedan.

Patientstöd vid diagnos av svår sjukdom

Sanofi har tagit fram material som kan hjälpa vårdpersonal att stöda patienter efter svåra sjukdomsdiagnoser. Det finns även material riktat mot patienter här.

patient support brochure

Digital utbildning kutan skivepitelcancer (aCSCC)

Digital utbildning för läkare som arbetar med avancerad kutan skivepitelcancer (aCSCC).

Utbildningar och webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi

Information om våra utbildningar om hjärta-kärl uppdateras löpande på SanofiPro.se. Sök på ”dyslipidemi” och välj ”Webbinarier och utbildningar inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi”.