Utbildningar

UtbildningarSom en tjänst till vårdpersonal erbjuder Sanofi utbildningar för vårdpersonal inom olika terapiområden. Välj utbildning nedan.

Strukturerat omhändertagande

Förmaksflimmer

Denna sida är avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal i Sverige. Arbetar du inom hälso-och sjukvården?

Ja     Nej