Som en tjänst till vårdpersonal erbjuder Sanofi webinarier, utbildningar och vetenskapliga sammankomster för vårdpersonal inom olika terapiområden. Läs mer nedan.

Webbinar om Coping

Sanofi arrangerade ett webbinar riktat till dig som arbetar med patienter till vilka du kan behöva lämna svåra sjukdomsbesked.

Strukturerat omhändertagande

Hitta mer information på SanofiPro.

  1. Skapa ett konto på vår hemsida SanofiPro.se.
  2. När du är inloggad sök på ”webinar Praluent” och klicka på ”Anmäl dig till webbinarier och utbildningar inom hjärta-kärl”.
  3. Utbildningarna ligger i datumordning.

Du som redan har ett konto på SanofiPro.se kan logga in direkt och söka enligt punkt 2 ovan.

Science-Entry

Digital utbildning kutan skivepitelcancer (aCSCC)

Digital utbildning för läkare som arbetar med avancerad kutan skivepitelcancer (aCSCC). Utbildningen erbjuder:

  • Insikt i den senaste utecklingen inom aCSCC.
  • Genomgång av vetenskaplig dokumentation samt verkningsmekanism för PD1-hämmare.
  • Presentation av komplexa patientfall.
  • Fyra träningsmoduler som kan pausas och återupptas.
  • Avslutande quiz.

Utbildningar och webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021