Utbildningar

Utbildningar

Som en tjänst till vårdpersonal erbjuder Sanofi webinarier, utbildningar och vetenskapliga sammankomster för vårdpersonal inom olika terapiområden. Läs mer nedan.

Webbinar om Coping
Sanofi arrangerade ett webbinar riktat till dig som arbetar med patienter till vilka du kan behöva lämna svåra sjukdomsbesked.
Strukturerat omhändertagande
Digital utbildning kutan skivepitelcancer (aCSCC)

Digital utbildning för läkare som arbetar med avancerad kutan skivepitelcancer (aCSCC). Utbildningen erbjuder:

  • Insikt i den senaste utecklingen inom aCSCC.
  • Genomgång av vetenskaplig dokumentation samt verkningsmekanism för PD1-hämmare.
  • Presentation av komplexa patientfall.
  • Fyra träningsmoduler som kan pausas och återupptas.
  • Avslutande quiz.
Utbildningar och webbinarier inom hjärta-kärl med fokus på dyslipidemi

Denna sida är avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal i Sverige. Arbetar du inom hälso-och sjukvården?

Ja     Nej

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK