UtbildningarSom en tjänst till vårdpersonal skapar vi utbildningsmöjligheter erbjuder Sanofi utbildningar för vårdpersonal inom olika terapiområden. Vi utvecklar ständigt våra utbildningar och håller dem uppdaterade allt eftersom nya riktlinjer tillkommer. 

Välj terapiområde nedan.

Hjärt-kärlsjukdom
Hjärt-kärlsjukdom

Denna sida är avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal i Sverige. Arbetar du inom hälso-och sjukvården?

Ja     Nej