BALANS - Diabetes steg 1-3


En interaktiv utbildning i praktisk diabetesvård 

Utbildningen BALANS DIABETES steg 1-3 syftar till att alla deltagare ska få ökad kunskap om typ 2-diabetes. Det leder till bättre behandling för den enskilde patienten samt bidrar till ett ökat samarbete mellan primärvård och slutenvård. Utbildningen är framtagen i samarbete med Professor Björn Eliasson, Göteborg, Doktor Anders Frid, Skånes Universitetssjukhus samt Sjuksköterska Marianne Lundberg, Skånes Universitetssjukhus. 

Utbildningen vänder sig till primärvårdens läkare och diabetessjuksköterskor. I utbildningen ingår kurslitteratur och efter avslutad kurs erhålls ett kursintyg (som ni erhåller före varje steg). Utbildningen genomförs i tre steg. Vid samtliga kurspass ingår gruppövningar varvade med falldiskussioner. Kursmaterialet uppdateras fortlöpande. 

Praktisk information

Steg 1 (Heldag)

Diagnostik och klassifikation, screening, prevention, fysisk aktivitet och maten. 
Glukoskontroll-mål-tablettbehandling 

Steg 2 (Heldag) 

Insulin och kombinationsbehandling samt patientinformation vid insulinbehandling. Produktinformation om våra insuliner. 

Steg 3 (Heldag) 

Kardiovaskulära komplikationer, retino-, neuro- och nefropati och diabetesfoten. 

Kostnad 

1500 kr + moms” 

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns www.ipuls.se (Lipus-nr: 20150158). 

Utbildningen följer Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Detta innebär att HCP själv ansvarar för att inhämta huvudmans godkännande.

Intresseanmälan