Utbildningen BALANS INSULIN syftar till att deltagarna ska få en ökad kunskap om insulinbehandling och praktiska råd hur man startar och titrerar insulin. Utbildningen är framtagen i samarbete med Professor Björn Eliasson, Göteborg. Utbildningen består dels av en föreläsning och dels av en interaktiv del med patientfallsdiskussion.

Delavsnitt i utbildningen

  • Målvärde
  • Insuliner
  • Insulinbehandling vid typ 2-diabetes när?
  • Insulinstart-praktiska råd
  • Praktisk information

Utbildningen är ca 2 timmar och hålls på er vårdcentral/vårdenhet.

Kostnad

Sanofi står för det vetenskapliga programmet samt för enklare förtäring.

Utbildningen följer Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Detta innebär att HCP själv ansvarar för att inhämta huvudmans godkännande.