Kardiovaskulära sjukdomar 


Diagnos och behandling av blodfettsrubbningar 

Utbildningen syftar till ökad kunskap inom området dyslipidemi och kardiovaskulär risk. Målsättningen är bättre behandling för den enskilde patienten och ökat samarbete mellan primärvård och slutenvård. Varje utbildningstillfälle skräddarsys tillsammans med lokala specialister i dyslipidemi för att passa just den region där utbildningen genomförs. Utbildningen vänder sig till främst till primärvårdsläkare. 

Ämnen som berörs

  • Hur använder man lipidstatus för att särskilja olika former av hyperlipidemi?
  • Ärftliga blodfettsrubbningar - när bör man remittera för utredning?
  • Vilka behandlingsmöjligheter finns att tillgå när en patient är statinintolerant?
  • Vilket är viktigast - mer av det goda kolesterolet eller mindre av det onda kolesterolet?
  • Aktuella riktlinjer
Praktisk information 

Utbildningen startar vanligen 17.00 och avslutas ca 21.00 

Kostnad 

Sanofi står för det vetenskapliga programmet samt för enklare förtäring.

Utbildningen följer Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Detta innebär att HCP själv ansvarar för att inhämta huvudmans godkännande.

18
Sep 2018
Dyslipidemiutbildning Borås
SÄS, lokal Elin Odenkrantz
Tid 17.00-20.00
09
Okt 2018
Dyslipidemiutbildning Kronoberg/Växjö
WTC Södra Järnvägsgatan 4B
Tid 17.45 – 20.30