Strukturerat omhändertagandeStrukturerat omhändertagande

Det är välkänt att följsamhet till evidensbaserade riktlinjer förbättrar prognosen vid ett flertal tillstånd, exempelvis hjärtsvikt, diabetes och förmaksflimmer.

Samtidigt visar undersökningar att det i praktiken är svårt att strukturera handläggningen för att säkerställa att de evidensbaserade rekommendationerna följs i så hög utsträckning som möjligt. Detta har lett till förändrade arbetssätt, till exempel i form av sjuksköterskebaserade mottagningar för patienter med hjärtsvikt och diabetes.

Varje år anordnar Sanofi en vetenskaplig samankomst på temat strukturerat omhändertagande.

2019 års samankomst sker 22 november 10.00–15.00 på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6.

Även detta år fokuserar mötet på temat:

”Vinsterna med ett strukturerat omhändertagande av patienter efter akut koronart syndrom (AKS).”

Detaljerat program kommer i september/oktober 2019

Anmäl ditt intresse nedan.

Intresseanmälan

Sanofi står för kostnaderna gällande lokal, föredragshållare och måltid. Sammankomsten följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso-och sjukvården (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.