Strukturerat omhändertagande

Strukturerat omhändertagande

Det är välkänt att följsamhet till evidensbaserade riktlinjer förbättrar prognosen vid ett flertal tillstånd, exempelvis hjärtsvikt, diabetes och förmaksflimmer.

Samtidigt visar undersökningar att det i praktiken är svårt att strukturera handläggningen för att säkerställa att de evidensbaserade rekommendationerna följs i så hög utsträckning som möjligt. Detta har lett till förändrade arbetssätt, till exempel i form av sjuksköterskebaserade mottagningar för patienter med hjärtsvikt och diabetes.

Varje år anordnar Sanofi en vetenskaplig samankomst på temat strukturerat omhändertagande.

2019 års samankomst sker 22 november 10.00–15.00 på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6.

Även detta år fokuserar mötet på temat:

”Vinsterna med ett strukturerat omhändertagande av patienter efter akut koronart syndrom (AKS).”

För detaljerat program och anmälan klicka nedan.

Till mötet 22 november 2019

Sanofi står för kostnaderna gällande lokal, föredragshållare och måltid. Sammankomsten följer överenskommelsen om samverkansregler mellan den offentligt finansierade hälso-och sjukvården (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningen, LIF). Medarbetare inom offentlig hälso- och sjukvård som deltar i sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK