Forskning och utveckling

Som ett forskande företag brinner vi för vetenskapliga framsteg och den forskning vi åtar oss idag kommer att kunna ge nya behandlingar och förebyggande av sjukdomar imorgon.

I takt med att människor lever längre blir kroniska sjukdomar vanligare. Nya virus och sjukdomar dyker upp, medan ’gamla’ fiender som cancer och neurologiska sjukdomar kvarstår. Sanofi drivs av omfattningen av dessa hälsoutmaningar.

Vi omvandlar vetenskaplig kunskap och medicinska framsteg till avancerade terapier för att förbättra människors liv över hela världen. Att ta fram lösningar för världens största medicinska behov är vår högsta prioritet.

Vår enhet för forskning och utveckling består av forskare, läkare, tekniker, produkt- och tillverkningsingenjörer och innovatörer, som alla bidrar till vårt mål om banbrytande innovation som kan förbättra, förlänga och potentiellt rädda liv.

Innovativa tillvägagångssätt

Sanofis F&U-enhet fokuserar bland annat på att:

  • investera i målinriktade terapier för att kunna behandla flera sjukdomar med ett enda läkemedel;
  • arbeta med kombinationsterapier för att effektivisera behandlingar;
  • utveckla nya biologiska preparat för att producera precisionsläkemedel
  • utföra banbrytande forskning för att utveckla genterapi;
  • utnyttja artificiell intelligens och innovativ digital teknik för att ge patienter möjlighet att bättre hantera kroniska tillstånd

R&D Pipeline

Sanofi bedriver forskning inom en bred rad terapiområden och har ett stort antal läkemedelsprodukter under klinisk utveckling.

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK