Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

4
globala center for F&U
16.000
anställda som arbetar med forskning
15%
investeras i FoU

För att nå dit vi vill måste vi vara framåtsträvande och innovativa. Den forskning vi åtar oss idag kommer att kunna gynna patienter i framtiden, genom nya behandlingar av sjukdomar, såväl som genom förebyggande av sjukdomar. 

Eftersom innovation är kärnan i det vi gör investerar vi över 15 procent1 av vår försäljning i forskning och utveckling varje år.

Sanofi har fyra globala center för forskning och utveckling i Europa, Nordamerika och Asien, och vi har över 16 000 anställda som arbetar direkt med innovation. 

Att få en ny medicin godkänd är en lång och kostsam procedur. Kliniska studier är en obligatorisk del av processen för att en medicinsk produkt ska få godkännande för försäljning. Kliniska prövningar (eller kliniska studier) är till för att verifiera att den medicinska produkten är effektiv och säker att använda. Kliniska prövningar utförs i tre faser, efter initiala förstudier:

Fas 1

Kliniska prövningar utförs hos cirka 20 till 80 friska frivilliga. Fokus under fas 1 är att garantera att produkten är säker att använda av människor. 

Fas 2

Kliniska prövningar utförs hos cirka 100 till 500 patienter för första gången med patienter med den specifika sjukdomen under ungefär två års tid. I fas 2 undersöker man hur effektivt och säker produkten är. Man undersöker även den mest effektiva doseringen samt effekten på sjukdomen, såväl fördelar som risker. 

Fas 3

Kliniska prövningar utförs hos hundratals till tusentals patienter för att testa resultat från tidigare studier i större grupper av människor. Behandlingen kan jämföras antingen mot en annan behandling mot samma sjukdom eller mot placebo.

För mer utförlig information om vår pipeline, vänligen besök den globala hemsidan.

 Research & Development


Kliniska studier i Sverige
Kliniska studier i Sverige
Ett starkt samarbete med den svenska sjukvården är avgörande vid utveckling av läkemedel. Den svenska forskningsenheten hos Sanofi genomför ett stort antal internationella kliniska prövningar inom fas II-III, samt studier med redan godkända läkemedel i syfte att finna nya eller utökade indikationer.

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK