Vår pipelineSanofi har en stark position när det gäller läkemedel under utveckling. Ungefär hälften av våra produkter under utveckling utgörs av vacciner och biologiska läkemedel, så kallade bioläkemedel.1

För mer utförlig information om vår pipeline, vänligen besök den globala hemsidan.

 För mer utförlig information om vår pipeline, vänligen besök den globala hemsidan.

Besök den globala hemsidan