Kampanjen "Airless facts on asthma" utmanar astmapatienter att leva ett obegränsat liv

Astma är ett kroniskt tillstånd som påverkar luftvägarna. Sjukdomen orsakas av ett överaktivt immunförsvar, vilket kan leda till inflammation i luftvägarna som gör att de blir trängre, vilket gör det svårare att andas. Hos 50-70% av astmapatienter kallas denna inflammation för typ 2-inflammation.

För många astmapatienter påverkar sjukdomen vardagen, i stort och i smått. Astman kan vara begränsande, oavsett om det innebär att inte kunna springa upp för trappan när man har bråttom, att inte kunna utöva sin favoritidrott eller att leva med den ständiga rädslan för ett astmaanfall.

Astma som begränsar vardagslivet kallas okontrollerad astma. Vad många patienter inte vet, är att okontrollerad astma i många fall kan undvikas med ett besök hos en specialistläkare som kan hjälpa till att ta fram en individuell behandlingsplan.

Under årets Världsastmadag lanserar vi kampanjen "Airless facts on asthma". Kampanjen bygger på ett quiz som är utformat för att utmana människor som lever med astma att fundera på om deras astma verkligen är kontrollerad. Genom att belysa vanliga missuppfattningar om astma, är vår förhoppning att inspirera och ge patienter en möjlighet att leva ett friare liv med färre begränsningar.

asthma-day

Airless facts on asthma

"Airless facts on asthma" är ett quiz speciellt utformat för att slå hål på vanliga myter om astma. Målet är att hjälpa människor som lever med astma att utvärdera om symtomen verkligen är under kontroll eller om de skapar onödiga begränsningar i deras vardag.

Referenser

  1. Atopiker.se: Astma. Available at: www.atopiker.se/patienter/astma/astmasymtom (Accessed April 6th, 2022)
  2. Busse W et al. Understanding the key issues in the treatment of uncontrolled persistent asthma with type 2 inflammation. Eur Respir J. 2021;58(2):2003393