Blisterfria vaccinförpackningar

Sanofi är en av de största distributörerna av vacciner i hela världen. Ett av våra ekodesign-initiativ handlar om att ersätta den så kallade blisterplasten i vaccinförpackningarna med kartong i alla våra vaccinförpackningar senast 2027. Genom denna lilla förändring i förpackningen kan vi undvika 80 ton PVC-plast per år och minska fraktutrymmet med 50 % på grund av mindre förpackningar.