Vilka barn ska vi inte slänga ut med badvattnet när vi går mot ökad statlig styrning?

När Sverige går mot ökad statlig styrning av vården, i enlighet med Tidöavtalet, vilka aspekter av den nuvarande modellen är då viktiga att behålla – för sjukvården men också för den forskande läkemedelsindustrin?

Delta i Sanofis seminarium på Almedalen 2023

Efter regeringsbildningen och Tidöavtalets skrivningar om hälso- och sjukvård har frågan om ökad statlig styrning av vården seglat upp som ett av de hetaste diskussionsämnena. Den kommande utredningen får i uppdrag att analysera och belysa för– och nackdelar, samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap.

Exakt det hoppas vi att detta seminarium också ska kunna göra. Vi ser att det är viktigt att göra en internationell utblick mot länder som gått före för att se goda exempel men också lära av deras misstag. Sverige bör värna om det goda i den nuvarande modellen, samtidigt som den kan vässas för att ännu bättre möta framtida vårdbehov och möjliggöra innovation i framkant. Hur säkerställer vi exempelvis starkare och mer jämlik primärvård? Sanofi, som en del av en forskande läkemedelsindustrin, vill vara en del i den debatten.

Tid: 13:05-13:50 onsdagen den 28 juni 2023

Plats: Folkhälsodalen i Visby

Moderator: Göran Hägglund

Panel:

  • Acko Ankarberg Johansson (KD) Sjukvårdsminister
  • Fredrik Lundh Sammeli (S) Vice ordförande Socialutskottet
  • Tobias Alfvén Ordförande Svenska Läkaresällskapet
  • Nicklas Mårtensson Generalsekreterare Funktionsrätt Sverige
  • Hans Winberg Generalsekreterare Leading Healthcare

Anmäl dig till seminariet här - digitalt eller fysiskt!
https://program.almedalsveckan.info/event/view/68749