Internationella dagen för Atopisk Dermatit: en kampanj för att uppmuntra patienter att leva ett fullgott liv

Atopisk dermatit (AD) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom, även känd som atopiskt eksem. För de som lever med de mer allvarliga formerna av sjukdomen täcker utslagen ofta stora delar av kroppen och orsakar en intensiv, ihållande klåda, hudsprickor, skorpbildning och vätskande sår.1,2

Att leva med de här symtomen utgör en stor börda och kan begränsa livet för den som är drabbad på många sätt. Många lider av sömnbrist på grund av klådan, vilket också påverkar allmänt välmående och förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Blödande och vätskande utslag kan också innebära att man måste byta kläder under dagen eller undvika vissa aktiviteter som kan förvärra utslagen. Många har dessutom dålig självkänsla på grund av de synliga utslagen på huden.

Under de senaste åren har vetenskapliga genombrott och en rad nya behandlingsalternativ gett hopp och skapat fler möjligheter för personer som lever med AD. Idag är ett liv fritt från de värsta symptomen ett realistiskt mål även för de som lever med de svårare formerna av atopisk dermatit.

Inom AD talar man ofta om "behandlingstrappan", där trappstegen utgör olika "nivåer" av behandling beroende på symtomens svårighetsgrad. Tillsammans med sin läkare bör man som drabbad diskutera nästa steg på trappan om nuvarande behandling inte ger ett tillfredsställande resultat. Genom att ha kunskap om de olika stegen kan man undvika att “fastna” på en för låg nivå där man riskerar att inte uppnå fullgoda behandlingsresultat.

På årets internationella dag för atopisk dermatit lanserar vi kampanjen "Fakta om atopiskt eksem". Kampanjen baseras på ett quiz som har skapats för att öka kunskapen om atopisk dermatit och för att reda ut några vanliga missuppfattningar. Med den här kampanjen hoppas vi kunna inspirera och ge personer som lider av atopisk dermatit möjlighet att få adekvat hjälp och leva ett bättre liv med färre begränsningar.

Referenser

  1. Europeiska arbetsgruppen för atopisk dermatit. Dermatology. 1993;186:23-31.
  2. Weidinger S, et al. Lancet. 2016;387:1109-1122