”Antingen hjälper du dig själv eller så hjälper du i alla fall andra. Din insats är värdefull.” - Oskar, 35, om att delta i en klinisk studie

Kliniska studier är en avgörande del av forskningen för att ta fram nya läkemedel. De ger patienter möjlighet att testa nya behandlingar samtidigt som de ökar hälso- och sjukvårdens kompetens. Majoriteten av de kliniska studier som utförs i Sverige är kommersiellt sponsrade av forskande läkemedelsbolag.

Som ett forskande företag brinner vi för vetenskapliga framsteg och den forskning vi åtar oss idag kan ge nya behandlingar och förebyggande av sjukdomar imorgon.

Hur fungerar det att delta i en klinisk studie? Vi har pratat med Oskar, 35, om hans erfarenheter.

”Jag har levt med min sjukdom så länge jag kan minnas och den har alltid varit en del av mig. I slutet av 2018 var jag sämre än någonsin, det var så illa att jag tvingades sjukskriva mig från arbetet. Efter några besök på sjukhus där de traditionella preparaten inte lyckades lindra mina symptom blev jag kontaktad av en läkare från Karolinska. Hon frågade om jag var intresserad av att delta i en läkemedelsstudie”, berättar Oskar.

Vissa kan känna tvivel inför att delta i en studie för det känns obehagligt att få ett preparat som inte är godkänt ännu. Oskar ser dock bara fördelar med att delta i en läkemedelsstudie.

”Många som blir tillfrågade av sjukvården har redan provat många olika existerande behandlingar och har mycket att vinna på att delta. Även om man själv inte skulle bli bättre så hjälper ens deltagande de som genomför studien att få ny kunskap om sjukdomen och behandlingen, vilket i framtiden kommer hjälpa andra med samma sjukdom. Din insats är värdefull, även om just det här preparatet inte skulle fungera för dig.”

Oskar var även förvånad över hur väl omhändertagen han blev medan han deltog i studien.

”Det som överraskade mig var hur väl jag blev omhändertagen, både fysiskt gällande olika värden, och psykiskt. Det var väldigt tydligt att mitt välmående var högsta prioritet och att jag kunde sluta med studien när jag ville.”

Idag är Oskar fortfarande inte helt fri från sina symptom, men de är på en sådan nivå att de inte längre hindrar eller stör honom i hans vardagliga liv.

”Jag skulle definitivt uppmuntra andra att ta möjligheten om de erbjuds ta del av en klinisk studie”, avslutar Oskar.

Hitta Kliniska Studier

Om du är intresserad av att delta i en studie kan du se vilka kliniska läkemedelsprövningar de forskande läkemedelsföretagen genomför i Sverige just nu hemsidan Hitta Kliniska Studier: www.HiKS.se