Lungcancer är en av de dödligaste cancerformerna i världen och diagnosen har en relativt låg överlevnadsgrad. Behandling av cancer genomgår just nu en renässans och forskare upptäcker alltfler nya sätt att attackera tumörceller. Sanofi har ett starkt fokus på nästa generations cancerläkemedel, inklusive behandlingar av lungcancer.

Med hjälp av nya tekniska plattformar och innovativa molekyler som antingen direkt angriper och förstör cancerceller, eller triggar patientens eget immunsystem att bekämpa cancern, kommer förhoppningsvis nya och potentiellt livsförändrande läkemedel mot cancer nå patienter världen över.

I Sverige stöder Sanofi Nätverket mot cancer i projektet ”Tidig upptäckt!”. Nätverket mot cancer har sedan hösten 2020 drivit vikten av tidig upptäckt av cancer med målet att 75 % av all cancer ska upptäckas i Stadie 1 inom 3 år. Syftet med aktiviteterna i projektet är att arbeta för att alla regioner ska ha en skrivning och en plan för hur all cancer ska upptäckas i Stadie 1.1

Lungcancer - en av de dödligaste typerna av cancer

För hundra år sedan var lungcancer en sällsynt sjukdom med mycket låg prevalens. Idag, till följd av den kraftiga ökningen av tobaksrökning, är det den näst vanligaste cancerformen och en ledande orsak till cancerrelaterad död.2,3 I Sverige dör omkring 3 500 personer av lungcancer varje år, och dödlighet i lungcancer en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten har valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar.4

Forskning om lungcancer - inklusive orsak, verkan och behandling - har lett till nya viktiga upptäckter och framsteg som nu utnyttjas i samband med utveckling av nya behandlingsformer. Idag vet vi att lungcancer inte är ”en” sjukdom, utan består av flera olika undergrupper som sin tur kan indelas i ett flertal ytterligare subgrupper, var och en med sina egna markörer. Dessa grupper kan fastställas genom att identifiera DNA-mutationer och kromosomförändringar.

”Eftersom lungcancer är en av de främsta orsakerna till cancerrelaterade dödsfall och prognosen för överlevnad fortfarande är relativt dålig, jämfört med andra cancerformer, är lungcancer ett viktigt fokusområde för Sanofi. Vi är mycket glada över de innovativa behandlingar som redan finns på marknaden och i vår pipeline, som förhoppningsvis kan fylla kritiska behov av behandlingsalternativ för patienter.”

- Jon Tsai, medicinsk chef för onkologi på Sanofi i Norra Europa.

Framtidens lungcancerbehandling

Kemoterapi spelar en viktig roll vid behandling av de flesta cancerformer, inklusive lungcancer. Tyvärr är kemoterapi ofta associerat med biverkningar som drabbar andra organ i kroppen. I modern cancerbehandling finns det flera nya, mer riktade, behandlingsalternativ för att bekämpa tumörer där man inte ser de omfattande biverkningar som orsakas av kemoterapi. Exempel på detta är monoklonala antikroppar som riktas mot specifika mål i kroppen istället för att ha generella effekter. Genom att påverka immunförsvarets förmåga att bekämpa cancer benämns vissa av dessa ibland immunterapier. Ett annat exempel på nya tekniker är antikropp-läkemedelskonjugat, där antikroppar används för att bära läkemedelsmolekyler direkt in i tumörerna i mindre mängder och därigenom gör mindre skada.5

Sanofis kamp mot cancer

Sanofi investerar i nästa generations innovativa cancerläkemedel och forskning pågår baserat på en mängd olika teknologiska plattformar. Med tydligt fokus, intern expertis och branschledande partners designar Sanofis forskare nya och potentiellt livsförändrande läkemedel för cancerpatienter världen över.

”Våra möjligheter att bekämpa cancer förstärks av den stora verktygslåda av teknologiska plattformar som vi samlat på oss för att designa nya typer av läkemedel. Ju fler "vapen" för att attackera cancer vi har tillgängliga, desto fler möjligheter har våra forskare att upptäcka terapier som är effektiva för patienter."

- Jon Tsai, medicinsk chef för onkologi på Sanofi i Norra Europa.

Sanofi Lung Academy

Sanofi strävar alltid efter ett holistiskt perspektiv för att tillgodose patientens behov och stöda den vetenskapliga utvecklingen. Som ett led i arbetet med att öka kunskapen och vårdstandarden för patienter med lungcancer lanserar Sanofi det nya initiativet ”Sanofi Lung Academy” i början av 2022. Lung Academy kommer att vara ett (digitalt) vetenskapligt forum som erbjuder de senaste rönen inom lungcancer.

1. http://www.natverketmotcancer.se/aktiviteter-2/projekt-tidig-upptackt/ [Inhämtad Okt 2021]

2. Cancer.org. 2020. Key Statistics for Lung Cancer. [online] Available at: https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/about/key-statistics [Accessed October, 2021].

3. G Goeckenjan. Lung cancer - historical development, current status, future prospects. [online] Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20827638/ [Accessed October, 2021].

4. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/lungcancer-dodlighet/

5. Lambert JM, Morris CQ. Antibody-Drug Conjugates (ADCs) for Personalized Treatment of Solid Tumors: A Review. Adv Ther. 2017;34(5):1015‐1035. doi:10.1007/s12325-017-0519-6

6. Data on file, Sanofi