Sanofi Sverige deltar i March for Water för allas rätt till rent vatten

Bangladesh är ett vattenrikt land med många floder som rinner genom det bördiga landet. Men ändå har landet utmaningar när det gäller att tillhandahålla rent vatten till befolkningen. I norr sipprar arsenik från bergen in i grundvattnet och förgiftar det, i söder sipprar havsvatten in från kusten och gör samma sak. I byn Paikgaccha är det salt som tränger in grundvattnet och gör det odrickbart. ”Även om det rinner en flod precis bakom vårt hus, hade vi inte tillgång till färskvatten förut. Jag brukade gå i mer än en halvtimme för att köpa och hämta vatten från närmaste vattenförsäljare som låg några kilometer bort”, säger 26-åriga Shabana Khatun som bor i byn Paikgaccha.

Water Aid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Organisationen når varje år miljoner människor som lever i världens fattigaste samhällen med rent vatten, toaletter och hygien.

För att belysa al­las rätt till rent vat­ten genom­för Wa­t­erAid kam­pan­jen March for Wa­ter varje år i mars. Un­der March for Wa­ter upp­märk­sam­mar vi de kon­sekvenser vat­tenkrisen får för flickor och kvin­nor världen över. Målet är att till­sam­mans ta 771 miljoner steg – ett för varje män­niska som lever utan rent vat­ten.

Vi på Sanofi Sverige är med och stödjer kampen för allas rätt till rent vatten genom att donera pengar och delta i "March for Water"-initiativet i mars. Gå med oss!