RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus) är ett vanligt, smittsamt säsongsvirus som infekterar nästan alla barn innan de fyller två år.1-3 Infektionen börjar ofta som en vanlig förkylning med symtom som feber och hosta. I många fall förblir symtomen milda, men cirka 25 % av barnen som smittas för första gången utvecklar lunginflammation eller andningssvårigheter.4

I Sverige är viruset den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar av barn under ett år.5 Det är också en vanlig orsak till nedre luftvägsinfektioner, såsom bronkiolit och lunginflammation, hos spädbarn och småbarn. Effekten av RSV är ofta allvarligast hos mycket små spädbarn under sex månaders ålder.

Trots den vanliga missuppfattningen att RS-virus mestadels utgör en risk för barn med underliggande sjukdomar eller för tidigt födda barn, visar nya studier att omkring 80 % av de barn som blir inlagda på sjukhus för RS-virus är fullgångna och i övrigt friska.6

RS-virus utgör en stor påfrestning på sjukvården, samhället och barnfamiljer under vintersäsongen, som redan är en utmanande period på grund av andra cirkulerande virus. Eftersom alla spädbarn löper risk för RS-virus, är det viktigt att alla nyfödda kan få tillgång till förebyggande behandling i framtiden.

För att öka medvetenheten om RS-virus och behovet av förebyggande behandling för alla spädbarn, har Sanofi tagit fram rapporten RS-virus: behovet av att skydda alla spädbarn i Sverige.

RS-virus: behovet av att skydda alla spädbarn i Sverige

RS-rapporten beskriver bördan av RS-virus och behovet av nya förebyggande behandlingar.

Vad behövs för att skydda alla spädbarn mot RS-virus?

Referenser

  1. Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV): Infants and Young Children. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/infants-young-children.html. Läst i juni 2021.
  2. Glezen WP et al. Risk of primary infection and reinfection with respiratory syncytial virus. Am J Dis Child. 1986;140:543-546
  3. Collins et al. Host Factors in Human Respiratory Syncytial Virus Pathogenesis. Journal of Virology. 2008:2040–2055
  4. Internetmedicin, ”RSV (respiratoriskt syncytial virus)”, https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/rsv-respiratoriskt-syncytial-virus/. Läst i april 2022.
  5. Läkemedelsverket: Handläggning av RSV-infektion - bakgrundsdokument (lakemedelsverket.se). Läst i april 2022.
  6. Havdal LB, et al. The burden of respiratory syncytial virus in children under 5 years of age in Norway. J Infect. 2022 Feb;84(2):205-215. doi: 10.1016/j.jinf.2021.12.008. Epub 2021 Dec 11. PMID: 34906596.