Sanofi stödjer innovation och forskning med målet att utveckla och förbättra patientvården. Här kan du anmäla intresse om att delta som prövare i Sanofis kliniska studier.

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021