Som ett forskande företag brinner vi för vetenskapliga framsteg och den forskning vi åtar oss idag kommer att kunna ge nya behandlingar och förebyggande av sjukdomar imorgon.

Precis som vaccin förbättrade människors hälsa och överlevnad för över ett sekel sedan, förändrar de snabba tekniska framstegen under det senaste decenniet läkemedelsutvecklingen idag. Våra branschledande teknikplattformar ger våra forskningsteam de verktyg de behöver för att designa banbrytande läkemedel som för bara några år sedan hade varit otänkbara. De nya teknologierna kastar också nytt ljus över biologin bakom många sjukdomar, och hjälper våra team att rikta in sig på grundorsakerna till sjukdomar med mer exakta läkemedel.

Vi omvandlar vetenskaplig kunskap och medicinska framsteg till avancerade terapier för att förbättra människors liv över hela världen. Att ta fram lösningar för världens största medicinska behov är vår högsta prioritet.

Vår enhet för forskning och utveckling består av forskare, läkare, tekniker, produkt- och tillverkningsingenjörer och innovatörer, som alla bidrar till vårt mål om banbrytande innovation som kan förbättra, förlänga och potentiellt rädda liv.

Innovativa tillvägagångssätt

Sanofis F&U-enhet fokuserar bland annat på att:

  • investera i målinriktade terapier för att kunna behandla flera sjukdomar med ett enda läkemedel;
  • arbeta med kombinationsterapier för att effektivisera behandlingar;
  • utveckla nya biologiska preparat för att producera precisionsläkemedel
  • utföra banbrytande forskning för att utveckla genterapi;
  • utnyttja artificiell intelligens och innovativ digital teknik för att ge patienter möjlighet att bättre hantera kroniska tillstånd

R&D Pipeline

Sanofi bedriver forskning inom en bred rad terapiområden och har ett stort antal läkemedelsprodukter under klinisk utveckling.

”Antingen hjälper du dig själv eller så hjälper du i alla fall andra. Din insats är värdefull.” - Oskar, 35, om att delta i en klinisk studie

Kliniska studier är en avgörande del av forskningen för att ta fram nya läkemedel.

Clinical-Trial