Kontakt

BiverkningsrapporteringPå Sanofi övervakar vi kontinuerligt våra produkters säkerhet. Rapportering av biverkningar är viktigt för läkemedlets kontinuerliga säkerhetsbedömning och därmed till nytta för de patienter som använder eller överväger att använda läkemedlet.

Sanofi, liksom samtliga läkemedelsföretag, har en skyldighet att samla in, registrera och följa upp all information om misstänkta biverkningar som kommit till vår kännedom, samt rapportera till berörda läkemedelsmyndigheter enligt rådande regelverk inom farmakovigilans (Directive 2010/84//EU and Regulation (EU) No 1235/2010).

Utöver biverkningar har Sanofi också en skyldighet att samla in information om bristande effekt på ett läkemedel, överdosering eller felanvändning, om en produkt har använts under graviditet och/eller under amning, medicineringsfel/oavsiktlig fel i samband med läkemedelsanvändning, överföring av ett smittsamt ämne, yrkesmässig exponering och oväntad positiv effekt av en produkt.

Sanofi är angelägna om att skydda besökarnas personliga information. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler om dataskydd. Information om hur Sanofi behandlar dina personuppgifter finns tillgängligt i vår integritetspolicy.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i för att vi ska kunna hantera din rapport.

Om personen som rapporterar biverkningen
Fält markerade med * är obligatoriska
* Jag är:
* Får vi kontakta dig ?
Om personen som upplevt biverkningen
*Kön :
Om produkten och biverkningen
Security