Biverkningsrapportering



På Sanofi övervakar vi kontinuerligt våra produkters säkerhet. Rapportering av biverkningar är viktigt för läkemedlets kontinuerliga säkerhetsbedömning, och därmed till nytta för de patienter som använder eller överväger att använda läkemedlet.

Sanofi, liksom samtliga läkemedelsföretag, har en skyldighet att samla in, registrera och följa upp all information om misstänkta biverkningar som kommit till vår kännedom, samt rapportera till berörda läkemedelsmyndigheter enligt rådande regelverk inom farmakovigilans (Directive 2010/84//EU and Regulation (EU) No 1235/2010).

Sanofi är angelägna om att skydda besökarnas personliga information. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler om personuppgifter. Läs mer 

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i för att vi ska kunna hantera din rapport

Om personen som rapporterar biverkningen
Fält markerade med * är obligatoriska
* Jag är:
* Får vi kontakta dig ?
Om personen som upplevt biverkningen
*Kön :
Om produkten och biverkningen
Security