Vi är Sanofi

Vi är ett globalt läkemedelsföretag med över 100 000 medarbetare. Vi drivs av en gemensam vision - vi vill göra skillnad där det verkligen behövs. Vi tror att vår banbrytande forskning som drivs av data och digital teknik har potentialen att förvandla medicinutvecklingen och göra det omöjliga möjligt för miljontals människor runt om i världen.

Vi söker vetenskapliga mirakel för att förbättra människors liv

Våra framsteg för oss samman och driver oss att växa, lära och att kollektivt tänja våra gränser. Vad menar vi med vetenskapliga mirakel? För oss innebär det medicinska genombrott som leder till en betydande förbättring av patienternas liv. I praktiken betyder det att vi fokuserar våra resurser där behovet är som störst och där den största potentialen för att förbättra liv och skydda folkhälsan finns.

Vårt svenska kontor ligger på Kungsholmen i Stockholm och här arbetar ungefär 150 medarbetare.

Sanofi i världen

+100 000

Mer än 100 000 anställda

100

Verksamma i fler än 100 länder

100 år

Över 100 års erfarenhet inom innovation och forskning

About-us
Vårt syfte

På Sanofi eftersträvar vi att uppnå vetenskapliga mirakel för att förbättra människors liv.

Innovation
Forskning och utveckling

Som ett forskande företag brinner vi för vetenskapliga framsteg och den forskning vi åtar oss idag kommer att kunna ge nya behandlingar och förebyggande av sjukdomar imorgon.

Our-responsibility
We can do more: vårt sociala ansvarstagande

”We can do more” är Sanofis strategi för socialt ansvarstagande, som är integrerad i vår mission att förändra liv och vår vision för en bättre framtid. Initiativen i strategin har tagits fram för att säkerställa konkreta och långsiktiga resultat.

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021