Öppen redovisning av värdeöverföringar

Öppen redovisning av värdeöverföringar 

Samarbete mellan industri och vårdpersonal gynnar patienterna. Det är en relation som har resulterat i många innovativa mediciner och som har förändrat hur flertalet sjukdomar påverkar våra liv.1
EFPIA

Forma forskningens framtid

Samverkan mellan industri, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer är nödvändig för att möjliggöra utveckling och effektiv användning av nya läkemedel och för att forma forskningens framtid. Att skapa större insyn i dessa redan välreglerade relationer syftar till att öka förståelsen för samarbetet mellan industrin, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

I egenskap av ett medlemsföretag i EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), redovisar Sanofi uppgifter om sina samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer i hela Europa. Redovisningen innefattar bland annat värdeöverföringar för aktiviteter såsom kostnader för forskning och utbildning, konsultarvoden, konsultomkostnader och kostnader relaterade till arrangemang riktade mot hälso-och sjukvårdspersonal. 

Sanofi i Sverige ingår i Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som är en branschförening för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Den svenska rapporteringen av samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer sker i LIFs samarbetsdatabas. Där redovisas också årligen samarbeten mellan läkemedelsföretag och olika intresseorganisationer som exempelvis patientföreningar och handikappförbund samt patienter/närstående.
LIFs samarbetsdatabas
LIFs samarbetsdatabas

Samarbetsdatabasen skapades 2005 och består idag av fyra olika sektioner:

  • Intresseorganisationer
  • Patient/närstående
  • Utvecklingsprojekt med hälso-och sjukvårdsorganisationer
  • Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso-och sjukvården 

För mer information, besök LIFs hemsida

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK