RS-rapporten beskriver bördan av RS-virus och behovet av nya förebyggande behandlingar.

I januari publicerade Sanofi ’RS-rapporten’ med syfte att belysa den börda på barnfamiljer, samhälle och sjukvård som RS-virus utgör. Förebyggande behandlingar som kan skydda de allra minsta behövs för att avlasta systemet under de återkommande epidemierna under vinterhalvåren.

RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) är ett smittsamt virus som orsakar inflammation i luftvägarna. En infektion börjar ofta som en vanlig förkylning med symtom som feber och hosta, följt av tilltagande svårigheter att andas. I många fall är sjukdomen lindrig, men framför allt yngre barn kan bli allvarligt sjuka. RS-virus innebär en stor belastning för sjukvården varje år och är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning hos barn som är yngre än ett år. Viruset återkommer i årliga epidemier under vinterhalvåret.

Hösten 2021 har Sverige drabbats av en historiskt svår epidemi av RS-virus på grund av uteblivet virus under pandemin. RS-virus är dock en allvarlig sjukdom som skapar stor börda varje år, även utan effekt från pandemin.

För att minska barn som drabbas av svåra symtom och belastning på de barnavdelningar som idag har ett ansträngt läge behövs nya förebyggande behandlingar som kan skydda de allra minsta.

I rapporten nedan kan du läsa mer om RS-virus, om varför säsongen 2021–2022 är historiskt svår och betydelsen av kommande behandlingar.

RSV-rapporten 2021/2022

RS-rapporten beskriver bördan av RS-virus och behovet av nya förebyggande behandlingar.

MAT-SE-2200206