Vårt ansvarstagandeCorporate Social Responsibility (CSR) är grundläggande hos Sanofi och påverkar hur vi arbetar – vi siktar på att vara så hållbara som möjligt, från alla perspektiv. Vi fokuserar vårt CSR-arbete inom fyra huvudområden:

Huvudområden

Huvudområden 

  • Etik och transparens 
  • Sjukvårdstillgång för de som saknar fullgoda vårdmöjligheter
  • Engagemang i samhället 
  • En frisk planet 
Du kan läsa mer om vår globala CSR-ambition och våra tillvägagångssätt på vår globala hemsida.