hero banner

Vårt ansvarstagande

Huvudområden

Vi fokuserar vårt CSR-arbete inom fyra huvudområden:

  • En frisk planet
  • Tillgång till vård för alla
  • Etik och transparens
  • Samhällsutveckling

En frisk planet

Eftersom världen vi lever i påverkar vår hälsa, eftersträvar vi att begränsa vår negativa inverkan på miljön så mycket det bara går. Från det material vi använder i våra produkter till avfallet som uppstår när produkterna har fyllt sitt syfte, arbetar vi för att minimera miljöpåverkan av våra aktiviteter.

Vi arbetar för att använda och förbruka mindre, bättre och grönare.

För att ta vårt ansvar för miljön arbetar vi för att reducera vårt koldioxidavtryck, begränsa vår vatten- och energiförbrukning samt hantera vårt avfall på ett hållbart sätt. Och vi ser redan resultat av vårt arbete.

Sanofis ambition är att minska sitt koldioxidavtryck (= koldioxidutsläpp, växthusgasutsläpp) med 50% mellan 2015 och 2025, och att uppnå koldioxidneutralitet fram till 2050.
Vid utgången av 2018 minskade utsläppen av växthusgaser 22% jämfört med 2010 och med 9% jämfört med 2015.
Cirka 86% av våra interkontinentala transporter sker till sjöss, vilket sparar 260 000 ton CO2 årligen.
Sanofi har åtagit sig att minska vattenförbrukningen med 25% mellan 2010 och 2020. Dessutom kommer vi år 2025 att spåra varje vattendroppe som används för 100% av våra webbplatser.
Vattenkonsumtionen har minskat med 14% (2010–2015) och med 8% (2017–2018).
Sanofis ambition är att återvinna och återanvända minst 90% av avfallet som genereras år 2025.
Mängden avfall har minskat med 10% jämfört med 2017. 73% av avfallet återvinns.

Sanofi är det första läkemedelsföretaget i världen som undertecknar Parisavtalet.
Vi är fast beslutna att göra vår del. Det är därför vårt miljöarbete innefattar hela livscykeln
för våra mediciner.


Läs mer om Sanofis miljöarbete på vår globala hemsida.

Miljöpåverkan

Tillgång till vård för alla

Eftersom en tredjedel av världens befolkning inte har tillgång till god vård, är vi engagerade i att se till att patienter får de behandlingar de behöver oavsett var i världen de bor. Vi stöder också sjukdomsförebyggande insatser genom olika stödprogram.

Vi har stor kompetens inom infektionssjukdomar, och därför är en av våra fokusområden inom "Tillgång till vård för alla" att bidra till eliminering och kontroll av infektionssjukdomar i utvecklingsländer.

Läs mer om vårt arbete för tillgång till vård för alla på vår globala hemsida.

 

Tillgång till vård för alla

Polio

De senaste århundraderna har Polio varit en stor orsak till död, förlamning och livslånga funktionsnedsättningar som har drabbat miljontals människor, främst barn. Sedan 1988 har Sanofi försett UNICEF med över sex miljarder doser av poliovaccin för att hjälpa till i kampen för att utrota polio.

Malaria

Malaria är en av de sjukdomar som orsakar flest dödsfall i världen. Genom ett innovativt samarbete mellan Sanofi och Drugs for Neglected Diseases Initiative har över 400 miljoner fall av malaria kunnat behandlas. Vi arbetar även med hjälporganisationer för att utbilda om vikten av malariaprevention i utvecklingsländer.

Afrikansk sömnsjuka

Afrikansk sömnsjuka hotar runt 65 miljoner människor, och de som lever i fattigdom är speciellt drabbade. Sjukdomen orsakas av en parasit som sprids genom bett från tsete-flugan. Tack vare ett innovativt samarbete mellan Sanofi och Drugs for Neglected Diseases finns en ny oral behandling mot denna dödliga sjukdom.

Tuberkulos

Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar som dödar mer än en och en halv miljon människor varje år – de allra flesta i fattiga utvecklingsländer. Sanofi arbetar för att bekämpa tuberkulos med målet att utrota sjukdomen före år 2035.

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK