På Sanofi vet vi att vi kan göra mer

”We can do more” är Sanofis strategi för socialt ansvarstagande, som är integrerad i vår mission att förändra liv och vår vision för en bättre framtid. Initiativen i strategin har tagits fram för att säkerställa konkreta och långsiktiga resultat.

Strategin inkluderar säkerställande av tillgången till hälso- och sjukvård för världens fattigaste människor samt att öka ett välbehövligt fokus på utvecklingen av behandling av barncancer. Den inkluderar också ett åtagande att fortsätta kampen mot infektionssjukdomar som sömnsjuka och polio och att påskynda målen att minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Eftersom våra medarbetare utgör stommen i vår verksamhet, kommer vi även fortsätt att hålla vårt löfte om en inkluderande arbetsplats som representerar mångfald.

Arbete med socialt ansvarstagande i Sanofi Sverige

På Sanofi Sverige arbetar vi aktivt med CSR och hållbarhet. Läs mer om vårt lokala arbete med socialt ansvarstagande här.

”Det skulle vara meningsfullt, något mer än en affisch bredvid hissen. Vi behövde göra en grundlig reflektion över hur och var vi kan göra störst inverkan på ett långsiktigt sätt.”

– Paul Hudson, VD på Sanofi

Sanofi Global Health

Sanofi Global Health är en viktig hörnsten i Sanofis nya CSR-strategi, och är en nybildad ideell organisation inom företaget. Sanofi Global Health ska, med hjälp av Sanofis breda läkemedelsportfölj och globala nätverk, öka tillgången till läkemedel som anses som ’livsnödvändiga’ av Världshälsoorganisationen (WHO) i 40 utvecklingsländer. Sanofi Global Health är det första globala initiativet i sitt slag.

Sanofis åtagande i korthet

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021