Som ett globalt företag, och som läkemedelsföretag, har vi ett ansvar att göra allt vi kan för att hantera några av världens största utmaningar.

Sanofis strategi för socialt ansvarstagande syftar till att skapa en mer hälsosam och motståndskraftig värld, genom att säkerställa tillgång till sjukvård för världens fattigaste människor och ta ansvar för vår planet och vårt samhälle. Sanofis engagemang för socialt ansvarstagande är integrerat i vår affärsstrategi "Play to Win" och baseras på fyra viktiga pelare där vi har en unik möjlighet att ha stor inverkan: tillgång till läkemedel, forskning inom områden med stora medicinska behov, minskad miljöpåverkan och en god arbetsplats.

Det lokala perspektivet

Som ett globalt företag kan vi ha en stor inverkan på faktorer inom socialt ansvarstagande på global nivå, och dessa aktiviteter drivs av vårt huvudkontor i Paris. På Sanofi Sverige är vi stolta över att vara en del av ett företag som har en ledande position inom socialt ansvarstagande inom vår bransch: 2022 utsågs Sanofi som ett av de mest hållbarhetsengagerade företagen inom läkemedelsbranschen i en ESG-utvärdering utförd av Standard & Poor's globala ranking (S&P).

På lokal nivå arbetar vi också för att bidra till de ambitiösa globala målen, genom att engagera våra kollegor i aktiviteter som begränsar vårt miljöavtryck och ger tillbaka till vårt lokalsamhälle.

Läs mer om våra lokala CSR-aktiviteter här.

Tillgång till läkemedel

Vi åtar oss att säkerställa global tillgång till sjukvård och läkemedel till överkomliga priser, samtidigt som vi stöttar hållbar uppbyggnad av sjukvårdssystem i utsatta samhällen.

Bildtext: Dr Ariany Widiastuty undersöker Salim på Penyengat Olak Public Health Center i Jambi-provinsen, Indonesien

Affordable Access
Global hälsoenhet (GHU)

Vår självständiga ideella affärsenhet ger tillgång till viktiga läkemedel i 40 låginkomstländer.

Humanitärt program för sällsynta sjukdomar

Vi hjälper patienter som lever med sällsynta sjukdomar och som inte har tillgång till behandling, genom årliga donationer av 100 000 doser läkemedel.

Global accessplan

Vi tar fram en global plan för alla våra nya läkemedelsprodukter, för att säkerställa att de lanseras och blir tillgängliga inom två år efter den globala lanseringen i speciellt utsatta länder där behovet är som störst och där nya läkemedel annars sällan görs tillgängliga.

Forskning inom områden med stora medicinska behov

Vi tillhandahåller innovativa vacciner och läkemedel för att utrota polio och eliminera sömnsjuka, och vi strävar efter att minska antalet dödsfall i barncancer.

Bildtext: Guy 12 år med sin pappa, är det första barnet som får en innovativ oral behandling för sömnsjuka, i sin hemstad Mushie i Demokratiska republiken Kongo

Unmet-needs
Polio

I 40 år har Sanofi levererat miljarder poliovaccindoser över hela världen. Idag är utrotning av polio inom en nära framtid realistiskt.

Sömnsjuka

I 21 år har vi samarbetat med WHO för att bekämpa sömnsjuka, och vi har åtagit oss att eliminera sjukdomen helt till 2030. Sanofi är det enda läkemedelsföretaget som fortsätter att utveckla innovativa läkemedel för att bekämpa polio.

Barncancer

Cancer är den främsta orsaken till dödsfall på grund av sjukdom bland barn, och våra forskningsenheter arbetar med att utveckla och testa innovativa läkemedel mot barncancer.

En hälsosam planet

Kampen mot klimatförändringarna är också en kamp för hälsa och välmående runt om i världen. Därför påskyndar vi nu våra åtaganden för att omvandla klimatambitioner till konkreta åtgärder.

Bildtext: Skräpsanering av Garrarus-stranden utförd av Sanofi-anställda - Waterford, Irland

planet-care
Koldioxidneutralitet

Sanofi har åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet i alla verksamheter och i hela värdekedjan senast 2030.

Begränsad miljöpåverkan

Sanofi strävar efter att implementera vattenförvaltnings- och effektivitetsplaner på alla produktionsanläggningar senast 2030.

Miljöprofil för våra produkter

Ekodesign innebär att förbättra en produkts miljöavtryck i hela dess livscykel; från produktion till förpackning, frakt och återvinning efter användning. Vi ska implementera ekodesign-strategi för alla nya läkemedelsprodukter till 2025 och för alla bästsäljande produkter till 2030. 

På och utanför arbetsplatsen

Vi vill skapa en inkluderande arbetsplats, samtidigt som vi engagerar oss i samhället.

Bildtext: Camille Cottin, Environmental Generalist-Ecotoxicology Specialist, med Guilhem Rousselet, Global Packaging Platform, Deguene Ly, Support Business Global External Manufacturing, och Philippe Nicolas, Change Program Coordinator, Frankrike

workplace
Olika typer av seniora ledarskap

Sanofi är engagerade i att utveckla representativa ledarskap, som speglar mångfalden i de samhällen vi lever och verkar i.

Socialt och ekonomiskt engagemang i samhällen

Sanofi främjar inkludering och hållbarhet i de lokala ekosystemen där företaget verkar.

Volontärprogram

I vårt program WeVolunteer får alla anställda 2 betalda lediga dagar varje år för att ge tillbaka till sitt lokala samhälle.