Miljöfrågan är en integrerad del av Sanofis mission att förändra liv för en bättre framtid.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar och har en enorm inverkan på människors liv och hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mellan 2030 och 2050 kommer klimatförändringarna att orsaka uppskattningsvis 250 000 ytterligare dödsfall varje år. FN konstaterar att koldioxidneutralitet är en lösning för att motverka uppbyggnaden av växthusgaser i vår atmosfär och begränsa konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Sanofi arbetar för att minimera sin miljöpåverkan genom programmet Planet Mobilization. Programmet täcker hela livscykeln för en läkemedelsprodukt: från råvara till dess potentiella påverkan efter användning.

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021