Samarbete mellan industri och vårdpersonal gynnar patienterna. Det är en relation som har resulterat i många innovativa mediciner och som har förändrat hur flertalet sjukdomar påverkar våra liv.1
EFPIA

Forma forskningens framtid

Samverkan mellan industri, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer är nödvändig för att möjliggöra utveckling och effektiv användning av nya läkemedel och för att forma forskningens framtid. Att skapa större insyn i dessa redan välreglerade relationer syftar till att öka förståelsen för samarbetet mellan industrin, hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

I egenskap av ett medlemsföretag i EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), redovisar Sanofi uppgifter om sina samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer i hela Europa. Redovisningen innefattar bland annat värdeöverföringar för aktiviteter såsom kostnader för forskning och utbildning, konsultarvoden, konsultomkostnader och kostnader relaterade till arrangemang riktade mot hälso-och sjukvårdspersonal. 

Sanofi i Sverige ingår i Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som är en branschförening för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Den svenska rapporteringen av samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer sker i LIFs samarbetsdatabas. Där redovisas också årligen samarbeten mellan läkemedelsföretag och olika intresseorganisationer som exempelvis patientföreningar och handikappförbund samt patienter/närstående.

LIFs samarbetsdatabas

Samarbetsdatabasen skapades 2005 och består idag av fyra olika sektioner:

  • Intresseorganisationer
  • Patient/närstående
  • Utvecklingsprojekt med hälso-och sjukvårdsorganisationer
  • Öppen rapportering av värdeöverföringar till hälso-och sjukvården 

För mer information och för att se Sanofis rapportering, besök LIFs hemsida.