På Sanofi är vår passion att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi drivs av att förbättra folkhälsan och hitta nya lösningar för patienter genom att kombinera vetenskap med djup förståelse för patientens behov.

Att ha en allvarlig och långvarig eller kronisk sjukdom kan förändra ditt liv på många sätt, vilket kräver mental och fysisk kapacitet. Inspirerade av våra patienters behov har vi skapat dessa broschyrer i samarbete med psykologerna Johanna Stenberg & Jan-Henry Stenberg från Finland i ett försök att hjälpa människor som har drabbats av en allvarlig sjukdom.

Syftet är att hjälpa patienter att sätta perspektiv och förstå sin sjukdom och inspirera till ett sätt att hantera sin nya situation. Låt oss titta på hur man kommer ur krisen som sjukdomen orsakar!

Sjukvårdspersonal kan beställa broschyrerna i print via formuläret under beställ material.

Hur går jag vidare nu?

Misstanke om en allvarlig sjukdom kan innebära stor stress och om sjukdomen blir bekräftad upplevs det nästan alltid som en chock. Även om man har haft föraningar, är det normalt att beskedet väcker starka känslor eller till och med handlingsförlamning. Att anpassa sig till den nya situationen kan vara en lång process med många faser som kräver både tid och tålamod. Den här broschyren är avsedd för patienter och närstående, vilkas liv på något sätt har påverkats av en svår sjukdom.

Känner du dig orolig?

Har du ett inbokat läkarbesök, provtagning eller undersökning? Får det dig att känna dig illa till mods? En obehaglig situation kan skapa oro i kroppen som kan förstärkas av dina egna tankar. Blir tankarna negativa kan situationen kännas än mer obehaglig. Den här foldern är avsedd för dig som känner oro och den innehåller ett antal praktiska övningar som syftar till att dämpa och ta kontroll över oron.

Att hjälpa barn hantera allvarlig sjukdom

Allvarlig sjukdom drabbar hela familjen och kretsen av de anhöriga. Minderåriga familjemedlemmar är i en mycket sårbar situation då deras förmågor att hantera oväntade och obehagliga förändringar är under utveckling.

Livet utsätter oss för många situationer, alla kanske inte är sådana vi önskar. När en familj möter en sjukdom, behöver barnet stöd både för den krävande situationen såväl som lugn för att växa och utvecklas. Den här guiden har tagits fram för att hjälpa till att ta hänsyn till barnet i en situation där en anhörig, vuxen eller barn har blivit allvarligt sjuk.

Om författarna

Jan-Henry Stenberg är filosofie doktor, psykolog och psykoterapeuthandledare, och i sitt arbete som psykolog och psykoterapeut har han hjälpt människor i deras utveckling och anpassning. Han har arbetat inom psykiatrin på Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS) och är nu verksam som psykiatrisk verksamhetsdirektör inom det föränderliga psykosociala området. Han har lärt ut klinisk psykologi på Helsingfors universitet och är författare till flera böcker och vetenskapliga artiklar inom psykologi.

Johanna Stenberg är psykolog och har arbetat med både neurologiska patienter och rehabiliteringsklienter med återanpassning till sina liv. Hon har fått sin helhetssyn om stora livsförandringar när hon har följt återanpassningen och nyorientering till livet efter plötsliga insjuknanden eller olycksfall.