Utveckling av behandlingar för barncancer

Sanofi åtar sig att utveckla innovativa läkemedel för barncancer. I låg- och medelinkomstländer är det fyra gånger mer sannolikt att ett barn dör av barncancer än i höginkomstländer.

Kampen mot polio och sömnsjuka

Sanofi fortsätter även sina insatser för att bekämpa polio och sömnsjuka. I december 2020 meddelade Sanofi att de hade förnyat sitt femåriga partnerskap med WHO för att bekämpa försummade tropiska sjukdomar som drabbar cirka en miljard människor. I detta sammanhang har Sanofi, det enda läkemedelsföretag som fortsätter att utveckla och tillhandahålla behandlingar för afrikansk sömnsjuka, åtagit sig att tillsammans med WHO eliminera denna försummade tropiska sjukdom hos människor till år 2030.

I 40 år har Sanofi levererat miljarder poliovaccindoser, inklusive hundratals miljoner donerade doser, för att stödja den globala utrotningsinsatsen av polio.

Polio

De senaste århundraderna har Polio varit en stor orsak till död, förlamning och livslånga funktionsnedsättningar som har drabbat miljontals människor, främst barn. Sedan 1988 har Sanofi försett UNICEF med över sex miljarder doser av poliovaccin för att hjälpa till i kampen för att utrota polio.

Afrikansk sömnsjuka

Afrikansk sömnsjuka hotar runt 65 miljoner människor, och de som lever i fattigdom är speciellt drabbade. Sjukdomen orsakas av en parasit som sprids genom bett från tsete-flugan. Tack vare ett innovativt samarbete mellan Sanofi och Drugs for Neglected Diseases finns en ny oral behandling mot denna dödliga sjukdom.

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021