Sanofi Global Health är en viktig hörnsten i Sanofis nya CSR-strategi, och är en nybildad ideell organisation inom företaget.

Sanofi Global Health ska, med hjälp av Sanofis breda läkemedelsportfölj och globala nätverk, öka tillgången till läkemedel som anses som ’livsnödvändiga’ av Världshälsoorganisationen (WHO) i 40 utvecklingsländer. Sanofi Global Health är det första globala initiativet i sitt slag.

Trettio av Sanofis läkemedel kommer att tillhandahållas inom ett brett spektrum av behandlingsområden, inklusive hjärt-kärlsjukdom, diabetes, tuberkulos, malaria och cancer. Sanofi Global Health kommer även att finansiera utbildning av sjukvårdspersonal och utveckling av hållbara vårdsystem för dem som lider av kroniska sjukdomar och behöver komplex vård.

Sanofi Global Health är det första globala initiativet i sitt slag.

Sanofi har dessutom åtagit sig att hjälpa patienter som lever med sällsynta sjukdomar utan tillgång till behandlingar genom att donera 100.000 doser till deras behandlingar varje år. Detta intiativ fortsätter Sanofis 30-åriga engagemang för patienter som lider av sällsynta sjukdomar, såsom Fabrys sjukdom, Gauchers sjukdom eller Pompes sjukdom, där tillgången till behandling ofta är begränsad.

MAT-SE-2100728, v. 01 juni 2021