Arbete med socialt ansvarstagande i Sanofi Sverige

Vårt globala program för socialt ansvarstagande, ”We Can do More”, lanserades våren 2021 och är integrerad i vår mission att förändra liv och vår vision för en bättre framtid.

På Sanofi i Sverige är vi stolta över företagets ambitiösa globala hållbarhetsarbete men ser också ett behov av att dra vårt strå till stacken som lokal organisation. Vårt lokala hållbarhetsarbete drivs av en arbetsgrupp med representanter från olika delar av företaget (CSR-gruppen). CSR-gruppen fokuserar sitt arbete på tre områden: minskad miljöpåverkan, socialt ansvarstagande och arbetsmiljöfrågor relaterade till inkludering och mångfald.

Sanofi Sveriges arbete för minskad miljöpåverkan

Sanofi Sveriges miljöpolicy har tagits fram med syfte att identifiera och minska den lokala organisationens miljöpåverkan. Policyn inkluderar bland annat åtaganden som minskade flygresor, el-tjänstebilar, undvikande av rött kött och buteljerat vatten på events och möten, återvinning av IT-utrustning och så vidare. Åtagandena följs upp regelbundet av CSR-gruppen och rapporteras till ledningsgruppen.

Sanofi Sveriges arbete för socialt ansvarstagande

I We Can do More ingår bland annat initiativet ”We volonteer”, som innebär att alla medarbetare världen över tillåts och uppmuntras att utföra olika typer av välgörenhetsarbete under arbetstid.

I Sverige inledde vi under våren 2022 ett samarbete med Ronald McDonald Barnfond, som är en insamlingsstiftelse med ändamål att stötta familjer med svårt sjuka barn. Genom Ronald McDonald Hus får familjer möjlighet att leva i en trygg och hemlik miljö där hela familjen kan vara tillsammans i närheten av Sveriges specialistsjukhus under den tiden det sjuka barnet behöver sjukhusvård.

Sanofi är månadsgivare till Ronald McDonald Barnfond. Som en del i samarbetet arrangerar vi de så kallade ”We can do more”-dagarna ett par tillfällen per år, där våra medarbetare har möjlighet till välgörenhetsarbete genom att bistå med hjälp efter behov i husen.

”Det fina arbetet som görs av Ronald McDonald Barnfond ligger oss varmt om hjärtat och i linje med vår vision att förbättra livet för människor med svåra sjukdomar. Vi är glada att kunna erbjuda våra medarbetare möjligheten att stödja husen som en del av vårt välgörenhetsprogram.”
- Per Öhlén, VD för Sanofi i Sverige.

McDonald