Förkylning och förkylningshosta

Allergi

Allergier är mycket vanliga och the World Allergy Organization (WAO) uppskattar att mellan 10 till 40 procent av alla människor lider av allergi.1 I Sverige har ungefär 40 procent av den vuxna befolkningen någon form av allergisk sjukdom.2

Allergi är en reaktion hos immunsystemet mot normalt harmlösa ämnen som pollen, damm eller livsmedel. Hos allergiska individer identifierar immunsystemet dessa ämnen (allergenerna) som ett hot och reagerar på dem. När det gäller ämnen som vi andas in som t.ex. pollen yttrar sig allergin t.ex. genom nysningar, rinnande näsa, andnöd, röda kliande ögon, hosta, och trötthet.3

De allergier som är vanligast förekommande i Sverige är4:

  • pollenallergi
  • pälsdjursallergi
  • kvalsterallergi
  • födoämnesallergi

Är man allergisk är det viktigt att undvika det man är allergisk mot, men det är naturligtvis inte alltid det går. Då kan det vara skönt att veta att det finns läkemedel som kan lindra besvären. Sanofi erbjuder flera produkter som lindrar allergiska symtom vid t.ex. pollenallergi. För bästa resultat ska allergiska besvär behandlas förebyggande. I Sverige säljer Sanofi följande receptfria och medicintekniska produkter mot allergier:

För mer information se fass.se Läs bipacksedeln noga före användning.

Allegra® (fexofenadin)
Allegra® (fexofenadin)
Allegra® 120 mg tabletter är ett receptfritt läkemedel som lindrar symtom vid säsongsbunden allergi, utan att orsaka trötthet. Allegra® har effekt inom 1 timme och effekten kvarstår i 24 timmar. För vuxna och ungdomar från 12 år.

Allegra® (fexofenadin) tablett 120 mg. Receptfritt läkemedel. Symtomlindring vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva). Från 12 år. Var försiktig om du har lever- eller njurproblem, har eller har haft hjärtsjukdom eller är äldre. Använd inte vid graviditet eller amning. Kontakta läkare om du inte får effekt inom 7 dagar. Läs mer på www.allegra.nu
Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid)
Atrovent® Nasal 21 mikrogram/dos nässpray är ett receptfritt läkemedel som används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av till exempel pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av till exempel temperaturförändringar). Snuvan vid dessa tillstånd är klar och vattnig. Atrovent® Nasal minskar rinnsnuvan inom 15 minuter och kan användas tillsammans med nasala steroider, avsvällande nässprayer och antihistaminer.

Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid) nässpray 21 mikrog/dos. Receptfritt läkemedel. Används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av till exempel pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av till exempel temperaturförändringar). Undvik att få Atrovent® Nasal i ögonen. Använd inte under graviditet eller amning och inte i mer än 14 dagar utan läkares rekommendation. Läs mer på www.atroventnasal.se
Lomudal® (natriumkromoglikat)
Lomudal® (natriumkromoglikat)
Lomudal® ögondroppar är ett receptfritt läkemedel som förhindrar att ämnen som framkallar inflammation, till exempel histamin, frisätts i ögat. På så sätt motverkas allergisk inflammation i ögat. För bästa effekt tas Lomudal® ögondroppar förebyggande men kan även användas då besvären redan börjat. Vid användning av mjuka kontaktlinser använd Lomudal® 40 mg/ml endosbehållare.

Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar. Receptfritt läkemedel. Används vid behandling av ögonbesvär vid allergi, t.ex. orsakad av pollen. Finns i 20 mg/ml droppflaska och 40 mg/ml endosbehållare. Vid användning av mjuka kontaktlinser bör endosbehållare utan konserveringsmedel användas. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar. Läs mer på https://www.allegra.nu/allergimedicin/lomudal-ogondroppar
Nasacort® (triamcinolonacetonid)
Nasacort® (triamcinolonacetonid)
Nasacort® är en receptfri kortisonnässpray som tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. Nasacort används för att lindra allergiska symtom i näsan såsom nysningar, klåda, nästäppa och rinnsnuva. Behandling med Nasacort bör ske regelbundet och en förbättring av symtomen kan ses under första behandlingsdagen medan full effekt kan förväntas inom 3 till 4 dagar. Nasacort® är en doftfri nässpray för vuxna över 18 år.

Nasacort® (triamcinolonacetonid) nässpray 55 mikrogram/dos.Receptfritt läkemedel. För behandling av symtom vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva) för vuxna från 18 år. Tala med läkare om du har någon obehandlad infektion i näsan eller svalget, om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har haft en skada eller sår i näsan, om du har haft glaukom eller katarakt. Rådfråga vården innan användning om du är gravid eller ammar. Om ingen förbättring sker inom två veckor ska läkare kontaktas. Läs mer på https://www.allegra.nu/allergimedicin/nasacort-nasspray

Allensal Defence® nässpray (glycerol & solagum)

Allenasal Defence® är en medicinteknisk produkt som används hos vuxna och barn från 12 år för att förebygga och behandla allergiska besvär i näsan orsakade av olika allergener (tex pollen eller pälsdjur). Allenasal Defence® verkar lokalt i näsan utan att absorberas i kroppen. Den är inte irriterande och den har snabb effekt (5-15 minuter). Den kan användas före förväntad exponering (appliceras ungefär 5–15 minuter före exponering, som skyddande åtgärd) eller efter att en allergisk reaktion har uppstått.

Allenasal Defence®, (glycerol & solagum) nässpray. Medicinteknisk produkt. Förebygger och lindrar allergiska besvär (av olika orsaker). Från 12 år. Användning under graviditet, amning, vid astma eller svåra luftvägssjukdomar rekommenderas inte. Om ingen förbättring sker inom 7 dagar bör läkare kontaktas. För mer information se bruksanvisningen. Läs mer på www.allenasaldefence.se

Sanofis receptfria allergiläkemedelAllegra 30 table

Vi använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen, i syfte att optimera innehållet och förbättra användarupplevelsen.
Om du klickar dig vidare på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Du är fri att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du vill veta mer om våra cookies och hur du tar bort dem är du välkommen att läsa vår Cookie Policy

OK