Våra behandlingsområden - Allergi

AllergiAllergier är mycket vanliga och the World Allergy Organization (WAO) uppskattar att mellan 10 till 40 procent av alla människor lider av allergi.1 I Europa lider mer än 150 miljoner människor av kroniska allergisjukdomar och siffrorna växer – år 2025 förväntas halva EU-befolkningen vara påverkad av allergier.2 I Sverige har ungefär 40 procent av befolkningen någon form av allergisk sjukdom.3

Allergi är en reaktion hos immunsystemet mot normalt harmlösa substanser som pollen, damm eller livsmedel. Hos allergiska individer identifierar immunsystemet substanserna (allergenerna) som ett hot och reagerar på dem, till exempel genom nysningar, rinnande näsa, smärta i bihålorna, andnöd, kliande ögon, hosta, utslag eller svullnad.4

De allergier som är vanligast förekommande i Sverige är5:

  • pollenallergi
  • pälsdjursallergi
  • kvalsterallergi
  • födoämnesallergi

Sanofi erbjuder flera receptfria läkemedel som kan lindra allergiska symtom vid pollenallergi. För bästa resultat ska allergiska besvär behandlas innan de uppstår. I Sverige säljer Sanofi följande receptfria produkter mot allergier:

För mer information se fass.se . Läs bipacksedeln noga före användning.

Allegra® (fexofenadin)

Allegra® (fexofenadin)

Allegra® 120 mg tabletter är ett receptfritt läkemedel som lindrar symtom vid säsongsbunden allergi, utan att vara ytterligare tröttande. Allegra® har effekt inom 1 timme och effekten kvarstår i 24 timmar. För vuxna och barn från 12 år.

Allegra® (fexofenadin) tablett 120 mg. Receptfritt läkemedel. Används för vuxna och barn från 12 år för symtomlindring vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva). Du bör ej använda Allegra® om du är gravid eller ammar. Var försiktig om du har lever- eller njurproblem, har eller har haft hjärtsjukdom eller är äldre. Finns i förpackningar om 10 och 30 tabletter. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.
Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid)

Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid)

Atrovent® Nasal 21 mikrogram/dos nässpray är ett receptfritt läkemedel som används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av till exempel pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av till exempel temperaturförändringar). Atrovent® Nasal minskar rinnsnuvan inom 15 minuter och kan användas tillsammans med nasala steroider, avsvällande nässprayer och antihistaminer.

Atrovent® Nasal (ipratropiumbromid) nässpray 21 mikrog/dos. Receptfritt läkemedel. Används hos vuxna från 18 år för att minska mängden rinnsnuva vid allergisk snuva (som orsakas av till exempel pollen) eller icke-allergisk snuva (som kan utlösas av till exempel temperaturförändringar). Undvik att få Atrovent® Nasal i ögonen. Använd inte under graviditet eller amning och inte i mer än 14 dagar utan läkares rekommendation.
Lomudal® (natriumkromoglikat)

Lomudal® (natriumkromoglikat)

Lomudal® ögondroppar är ett receptfritt läkemedel som förhindrar att ämnen som framkallar inflammation, till exempel histamin, frisätts i ögat. På så sätt motverkas allergisk reaktion i ögat. För bästa effekt tas Lomudal® ögondroppar förebyggande men kan även användas då besvären redan börjat. Vid användning av mjuka kontaktlinser använd Lomudal® 40 mg/ml endosbehållare.

Lomudal® (natriumkromoglikat) ögondroppar. Receptfritt läkemedel. Används vid behandling av ögonbesvär vid pollenallergi. Finns i 20 mg/ml droppflaska och 40 mg/ml endosbehållare. Vid användning av mjuka kontaktlinser bör endosbehållare utan konserveringsmedel användas. Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.
Nasacort® (triamcinolonacetonid)

Nasacort® (triamcinolonacetonid)

Nasacort® är en receptfri kortisonnässpray som tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. Nasacort används för att lindra allergiska symtom i näsan. Behandling med Nasacort bör ske regelbundet och en förbättring av symtomen kan ses under första behandlingsdagen medan full effekt kan förväntas inom 3 till 4 dagar. Nasacort® är en luktfri nässpray för vuxna över 18 år.

Nasacort® (triamcinolonacetonid) nässpray 55 mikrogram/dos. Receptfritt läkemedel. För behandling av symtom vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva) för vuxna från 18 år. Du bör ej använda Nasacort® om du är gravid eller ammar. Tala med läkare om du har någon infektion i näsan eller svalget, om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har haft en skada eller sår i näsan, om du har haft glaukom eller katarakt.